четвъртък, 1 ноември 2012 г.

Царския генератор

Проблемната лаборатория по електрическимашини е създадена още със създаването на катедрата през 1949г. Намира се на територията на Електротехническия факултет в бл.12, зала 12010.

Оборудвана е със стендове за изпитване на електрически машини.

Най-интересният обект в лабораторията е т.нар. "Царски генератор". Това е генератор за постоянен ток, произведен през 1900г. от немската фирма АЕG, който е бил задвижван от дизелов двигател и е служил за захранване с електричество на царския дворец в София. През 1936г. са построени първите ВЕЦ около София, които захранват с електричество града. Но мрежата е била слаба и напрежението – непостоянно. Поради това дизеловият двигател е заменен с асинхронен двигател, който се захранва от мрежата. Той задвижва постояннотоковия генератор, който пък захранва двореца. Скоростта на въртене на асинхронния двигател е оставала почти постоянна и така се е осигурявало стабилно напрежение за захранване на двореца. Групата е работила до 1946г., когато е била национализирана и подарена на Политехниката. Тук чак до 1975г. се е използвала за източник на постоянно напрежение 220V или 440V в Проблемната лаборатория. След това е била заменена с токоизправител. И днес машината е в пълна изправност и може да работи.

Лабораторията създава условия за практическа работа на студентите и изследователска работа на дипломанти, докторанти и преподаватели.

Изглед от Проблемната лаборатория с "Царския генератор" в дъното.

Изглед от "Царския генератор". Вляво е асинхронният двигател, а вдясно – генераторът за постоянен ток.