четвъртък, 26 август 2010 г.

Полезни линкове с всичко за Автокаското

Повече инфо за автокаското можете да прочетете тук:
1. Каско застраховка
2. Цени на застраховката Пълно авто Каско
3. Автокаско калкулатор - цени на автокаско онлайн
4. Гражданска Отговорност Застраховка Автокаско калкулатор
5. Автокаско
6. Застраховки гражданска отговорност и автокаско
7. Автокаско, Застраховка автокаско цени, Автокаско онлайн
8. Онлайн Застраховка "Автокаско"
9. Автокаско калкулатор за цени
10. Автокаско - Застраховки - БУЛИНС
11. Застраховки - гражданска отговорност, автокаско
12. Одесос Консулт Гражданска отговорност и автокаско на супер цени
13. Застраховка „Автокаско” - Застраховки, рискове, цени
14. Застраховка Каско и АвтоКаско
15. Авто-каско - Застраховка-бг
16. Авто Каско

понеделник, 23 август 2010 г.

Всичко полезно за Пловдив

Полезни пловдивски сайтове.


 Администрация и организации

 Информация и новини

 Учебни заведения

Връзки към сайтове с обяви за работа

Тук съм се опитал да събера един полезен ресурс за търсещите работа, като системно съм подредил всички сайтове с обяви за работа. Успех!

Полезни връзки към институции и всичко за право

Институции

Организации

Информация

Полезно

четвъртък, 19 август 2010 г.

Пълномощно за управление на автомобил в чужбина

При пътуване в чужбина в повечето случаи пълномощно за управление на автомобила не ви искат. Ако две от имената ви съответстват с това на собственика на автомобила, това за повечето граничари е достатъчно. Това всъщност интересува само българската страна. Но все пак редът е такъв, винаги може да попаднеш на някой вкиснат. Така че е добре да носите такова и то да е в оригинал. Възможно е обаче да ви поискат подобно и на друга граница, поради това приложенията образец е на два езика – български и английски, за всеки случай. Никъде няма изискване за пълномощното да е нотариално заверено, но за по-голяма сигурност е добре да се завери.

Пълномощно за управление на автомобил в чужбина

П Ъ Л Н О М О Щ Н О | P O W E R O F A T T O R N E Y


Подписаният, български гражданин, ЕГН, с лична карта, издадена на от МВР-, и валидна до . живущ в гр., ул. „

в качеството си на собственик на лек автомобил , с рег. №, рама №У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:със следните права:


Да управлявa и ползва на територията на Република България и извън нея гореописания автомобил.

Да ме представлява пред органите на МВР, КАТ и застрахователи, както и пред други държавни, общински и/или областни органи и институции в Република България и извън нея, във връзка с отношения, произтичащи от собствеността, ползването и застраховката на гореописания автомобил на територията на страната и извън нея.Настоящото пълномощно се състави и подписа едновременно на български и английски език.


I, the undersigned, Bulgarian citizen, PIN, holder of ID Card №, issued on, by MVR-, Date of Expiry:, with address:.

in my capacity of owner of passenger car , registration No., chassis №A U T H O R I Z E:with the following rights:


To drive and use on the territory of Republic of Bulgaria and abroad the aforesaid car.


To present me in front of the Ministry of Internal Affairs, Traffic Police and Insurance companies and in front of other state, municipal and/or district agencies and institutions in Republic of Bulgaria and abroad in connection with the ownership, operating/using and insurance usage of the abovementioned automobile on the territory of the Republic of Bulgaria and abroad.The present Power of Attorney has been executed and signed both in the Bulgarian and in the English language.

Упълномощител/ Grantor:

______________________

петък, 6 август 2010 г.

Пълен списък с нотариусите в София и карта с техните кантори

Карта с нанесени на нея канторите на всички нотариуси в София. Може да търсите по техните имена, адреси и тн., както и да видите едни общ изглед на целия град или по райони и улици. Дано да ви е от полза. ЦЪК

Данните са взети от сайта на нотариалната камара. Някои от адресите бяха разпознати от гугъл и не съм ги проверявал. Моля сигнализирайте с коментар от долу за грешки и неточности, за да бъдат своевременно коригирани.


Вижте Нотариуси в София на по-голяма карта


Ето и пълния списък:

Нотариус Аделина Енчева Илиева-Велинова (460)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 48, партер, ап.1
Телефон 02/984 80 70
Уеб сайт няма

Нотариус Аксения Милкова Монова (015)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Солунска 16, ет. 1, ап. 3
Телефон 989 35 05, 981 56 24
Факс 981 56 24
Имейл axenia@bol.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Албена Щилянова Наумова (002)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Славянска 22, ет. 3, ап. 8
Телефон 986 20 87, 981 40 88
Уеб сайт няма

Нотариус Албена Георгиева Шербанова (500)
Район София
Град София 1202
Адрес ул .Бачо Киро 4, партер
Телефон 983 45 56
Факс 983 45 56
Имейл albena@notary500.com, sherbanova@abv.bg
Уеб сайт www.notary500.com

Нотариус Александър Лозанов Димов (404)
Район София
Град София 1606
Адрес бул. Македония 6, ет. 1, ап. 8
Телефон 852 85 51, 954 94 93
Уеб сайт няма

Нотариус Александър Иванов Павлов (120)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Солунска 13, ет. 4
Телефон 980 80 35, 988 37 46
Факс 988 37 46
Имейл notarius-pavlov@hotmail.com
Уеб сайт няма

Нотариус Александър Иванов Чакъров (310)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 5, партер
Телефон 980 35 77, 986 67 89
Имейл alchakarov@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Ангелина Величкова Георгиева (437)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Любен Каравелов 68, партер
Телефон 986 38 99, 986 07 75
Факс 986 07 75
Имейл a_georgieva437@mail.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Андриян Балчев Балчев (391)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Пиротска 5, ет. 2, офис 11
Телефон 986 68 53
Факс 986 68 53
Имейл a_balchev@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Анета Христофорова Микова (127)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Иван Вазов 9, ап. 1Б, партер
Телефон 980 24 07
Имейл mikova@gbg.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Анета Цветкова Томова (261)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Ген. Скобелев 54, ет. 1
Телефон 952 23 80
Имейл notar_tomova@lawyer.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Анна Цочева Найденова (558)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. „Патриарх Евтимий” 36, вх.А, партер, ап.1
Телефон 980 84 40, 986 60 63
Имейл notarnaydenova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Антоанета Итева Итева (424)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Трапезица 4, вх. 4, ет. 3, ап. 38
Телефон 980 03 82, 989 50 95
Факс 989 50 95
Имейл aiteva@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Антоанета Христова Любенова (386)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Евлоги Георгиев 32, ет. 1 /над партер/
Телефон 866 43 68, 963 14 10
Имейл not_toni@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Антони Велков Гетов (031)
Район София
Град София 1142
Адрес бул. Васил Левски 58А, ет. 1, ап. 1
Телефон 981 59 17, 989 04 32
Факс 986 45 19
Имейл agetov@hotmail.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Антония Василева Попова (530)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 54, партер
Телефон 980 67 60, 987 25 79
Факс 987 25 79
Имейл ant.popova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Анушка Стоянова Златанова-Илчева (034)
Район София
Град София 1421
Адрес ул. Милин Камък 21, ет. 1
Телефон 866 12 06, 866 10 21
Факс 866 12 06
Имейл a_ilcheva@mail.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Богдана Красимирова Бъчварова (515)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Хан Аспарух 47, ет. 1, ап. 1а
Телефон 980 53 93, 888,237,700
Факс 980 53 93
Имейл bbachvarova@yahoo.com, bbachvarova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Борислава Михайлова Налбантова (142)
Район София
Град София 1142
Адрес бул. Евлоги Георгиев 73 А, ет. 1, ап. 3
Телефон 963 27 22, 963 11 16
Факс 9632722, 9631116
Имейл nalbantova111@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Валентина Стоянова Алексова (262)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Александър Стамболийски 24, партер
Телефон 980 42 26, 980 04 27
Уеб сайт няма

Нотариус Валентина Стоянова Ангелова (055)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Васил Левски 26, партер
Телефон 963 34 86, 987 38 16
Имейл angelova.v2@gmail.com
Уеб сайт няма

Нотариус Валентина Любенова Балева (259)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Стефан Караджа 11, вх. Б, ет. 4
Телефон 988 54 04, 988 81 98
Факс 988 81 98
Имейл vbaleva@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Валентина Петрова Благоева (302)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Аксаков 7
Телефон 987 02 04, 986 30 53
Факс 989 47 31
Имейл valia@dir.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Валентина Стоянова Георгиева (340)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Княз Борис І 49, ет. 1, над партер
Телефон 953 01 00, 952 05 04
Факс 952 05 04
Имейл notarius340@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Валентина Георгиева Зах.- Василева (320)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Граф Игнатиев 47 А
Телефон 989 34 89
Факс 988 11 81
Имейл notvasileva@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Валентина Михайлова Маркова (361)
Район София
Град София 1303
Адрес бул. Христо Ботев 76, ет. 3, ап. 7
Телефон 931 66 61
Имейл markovi@internet-bg.net
Уеб сайт няма

Нотариус Валентина Милчева Механджийска (074)
Район София
Град София 1142
Адрес бул. Драган Цанков 12-16, ет. 1 офис № 3А
Телефон 963 31 72, 963 31 83
Факс 963 31 72
Имейл notary074@gmail.com
Уеб сайт няма

Нотариус Валери Георгиев Манчев (053)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Г.С.Раковски 157 А, ет. 3, ап. 5
Телефон 980 35 25, 980 63 53
Факс 980 58 17
Имейл notary.manchev@techno-link.com
Уеб сайт няма

Нотариус Ваня Видева Кайтазка (066)
Район София
Град София 1000
Адрес пл. Райко Даскалов 3, ет. 1
Телефон 987 72 43, 986 77 20
Факс 986 77 20
Имейл v.kaytazka@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Ваня Вълчева Карасанова - Тончева (444)
Район София
Град София 1606
Адрес бул. Скобелев 50, ет. 3, ап. 4
Телефон 953 18 38, 952 46 98, 0888/802350
Имейл notarius444@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Васил Димитров Янакиев (318)
Район София
Град София 1463
Адрес ул.Никола Славков 37, вх. Б, офис №3
Телефон 952 58 01
Факс 952 58 17
Имейл v_kantorata@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Василка Атанасова Ацева (032)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Христо Белчев 11, ет. 1, надпартерен
Телефон 980 29 89, 980 29 90/91,9815203
Факс 981 52 03
Имейл aceva_notary@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Весела Новимова Ивчева (271)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Мальовица 2, ет. 1
Телефон 988 84 61/62, 986 37 37
Факс 989 36 54
Имейл ivcheva@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Весела Чавдарова Червенкова (210)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 38, партер
Телефон 981 76 96, 989 73 21
Имейл potestas@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Веселина Георгиева Връблянска (268)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Неофит Рилски 1, ет. 1, ап. 1
Телефон 851 87 51, 952 44 92
Факс 952 44 92
Имейл vrablianska@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Веселина Александрова Кацарова (269)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Цар Асен 5, ет. 3, ап.16
Телефон 981 28 88
Имейл veselinakatsarova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Виолета Атанасова Петрова - Иванова (206)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Денкоглу 13, ет. 2, ап. ср.
Телефон 989 80 76, 981 97 28
Факс 989 80 76
Имейл vp_ivanova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Вяра Велеслав Янева (265)
Район София
Град София 1408
Адрес бул. Петко Каравелов 36, ет. 1, ап. 2
Телефон 951 52 46, 951 67 56
Факс 851 79 08
Имейл notary.publ.yaneva@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Габриела Александрова Йорданова - Даскалова (343)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Ангел Кънчев 8, ет. 2
Телефон 986 46 97, 981 41 66
Факс 981 41 66
Имейл g.iordanova@mail.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Георги Илиев Георгиев (637)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. "Граф Игнатиев" 1, ет. 1, ап.1
Телефон 985 21 00, 985 21 01
Факс 985 21 01
Имейл notarius637@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Георги Василев Златев (235)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Уилям Гладстон 9, ет. 1, офиси № 1 и 2
Телефон 953 28 78, 953 36 49
Факс 953 36 49
Уеб сайт няма

Нотариус Даниела Стоянова Груева (048)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Васил Левски 13, вх. В, ет. 2, ап. 18
Телефон 987 13 33, 987 13 43
Факс 987 13 33 / 43
Имейл grueva_notary@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Даниела Чавдарова Иванова (266)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Лавеле 32, ет. 1, кант. № 1, 2 и 3
Телефон 981 97 23
Имейл daniela_ivanova_not@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Даниела Петрова Комсалова-Илиева (049)
Район София
Град София 1142
Адрес бул. Патриарх Евтимий 13, ет. 2 /първи надпартерен/
Телефон 9871709, 9818478, 9800588,9816827,9872976
Имейл komsalova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Дарин Тодоров Трифонов (187)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Г.С.Раковски 161а, партер
Телефон 981 82 97
Имейл darin_trifonov@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Дарина Колева Стойкова (267)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Солунска 43, ет. 1, ап. 1
Телефон 981 63 42, 981 63 43
Факс 987 15 42
Имейл notarius.stoykova@gmail.com
Уеб сайт няма

Нотариус Диана Емануилова Николова (037)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Генерал Гурко 42, партер, ап. 2
Телефон 986 60 29, 987 47 61
Уеб сайт няма

Нотариус Диана Димчева Танева (264)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Княз Дондуков 25, надпартерен етаж
Телефон 983 95 18, 983 22 97
Факс 983 22 76
Имейл diana_d_taneva@mail.bg, notar264@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Диана Христова Чакърова (075)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Узунджовска 7-9, ет. 3, офис № 7
Телефон 980 75 30, 980 77 31
Имейл notary75@hotmail.com,notary75@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Димитър Атанасов Александров (595)
Район София
Град София
Адрес ул. „Гео Милев” 35/33 партер
Телефон 878 00 00
Имейл notarius595@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Димитър Радков Димитров (117)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Ген. Паренсов 37, вх. А, ет. 1 /надпартерен/, ап. 5
Телефон 987 32 07, 987 31 07
Имейл notdimitrov@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Димитър Иванов Танев (041)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Струмица 8
Телефон 986 40 17, 987 98 84
Факс 986 40 17/987 98 84
Имейл tanevn@abv.bg
Уеб сайт www.tanevn.com

Нотариус Димо Тодоров Желязков (101)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Стефан Караджа 12, вх. Б
Телефон 988 03 63, 987 15 46
Уеб сайт няма

Нотариус Евгения Любенова Братоева (547)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. „Витоша” 44, ет.1
Телефон 981 68 53
Факс 981 68 53
Имейл e_bratoeva@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Евгения Иванова Петрова (379)
Район София
Град София 1606
Адрес пл. Руски паметник, бул. Тотлебен 2, вх. А, партер
Телефон 951 69 37, 952 14 57, 4831102, 0884/191 525
Факс 951 69 37, 952 14 57
Имейл notarius379@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Евгения Любомирова Хаджимаринова (447)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Александър Стамболийски 53, ет. 2
Телефон 989 98 64
Имейл kantora53@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Елена Емилова Еленкова (052)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Граф Игнатиев 28, вътрешна къща, ет. 2
Телефон 986 24 10, 986 60 83
Факс 986 24 10
Имейл elenaelenkova@hotmail.com
Уеб сайт няма

Нотариус Елена Иванова Запрянова (432)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Георги Бенковски 35, ет. 1, партер
Телефон 983 45 63
Уеб сайт няма

Нотариус Елка Костадинова Илиева (207)
Район София
Град София 1504
Адрес ул. Шейново 4 Б, ет. 1, над партер
Телефон 944 40 44, 944 35 44
Факс 944 35 44
Имейл elka_ilieva _2003@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Емануил Веселинов Каракашев (311)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Любен Каравелов № 20, партер, ап.3
Телефон 986 63 08
Факс 986 63 08
Уеб сайт няма

Нотариус Енчо Илиев Енчев (367)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 48 а, ет. 1
Телефон 987 77 88
Имейл en4evi@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Женя Йорданова Джикова (328)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 24, партер
Телефон 987 67 45, 980 43 32
Имейл diji@cablebg.net
Уеб сайт няма

Нотариус Жернанд Соломон Бехар (003)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Екзарх Йосиф 55, ет. 2, ап. 6
Телефон 983 13 60
Факс 983 63 38
Имейл jbehar@lex.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Здравко Иванов Тончев (438)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Христо Белчев 2, ет. 3
Телефон 981 29 44
Факс 988 56 06
Имейл marba@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Ивайло Атанасов Иванов (384)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Христо Ботев 18, 1 надпартерен етаж
Телефон 950 05 35, 950 05 36
Имейл notary_ivanov@lex.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Ивайло Светославов Николов (040)
Район София
Град София 1142
Адрес бул. Патриарх Евтимий 31, ет. 2
Телефон 987 98 21, 988 53 10, 988 81 60
Факс 981 28 10
Имейл notnik040@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Иван Василев Дахтеров (039)
Район София
Град София 1124
Адрес бул. Цариградско шосе 5
Телефон 946 19 91, 944 28 87
Имейл dahterov@elsys.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Иванка Стоянова Пенова (620)
Район София
Град София
Адрес бул. Александър Стамболийски 74, ет. 3, ап. 7
Телефон 981 13 31, 989 08 07
Факс 989 08 07
Имейл ipenova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Иво Сашев Попов (345)
Район София
Град София 1606
Адрес бул. Генерал Скобелев 53, ет. 2, ап. 4
Телефон 851 33 75
Имейл ivopopov31@yahoo.com
Уеб сайт няма

Нотариус Ирина Темелакиева Радева-Николова (051)
Район София
Град София 1142
Адрес бул. Патриарх Евтимий 13, ет. 2 /първи надпартерен/
Телефон 9871709, 9818478, 9800588,9816827,9872976
Имейл irina60radeva@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Йонко Христов Литовски (263)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 2 А, вх. А, ет. 2
Телефон 980 31 33, 981 50 68
Факс 981 50 68
Уеб сайт няма

Нотариус Камен Ангелов Каменов (201)
Район София
Град София 1504
Адрес ул. Герлово 11, партер
Телефон 943 37 63, 944 92 08
Имейл notarkak@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Красимир Николов Анадолиев (152)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 40, ет. 1, ап. 4
Телефон 986 56 68, 986 55 82
Факс 986 55 82
Имейл k.anadoliev@gmail.com
Уеб сайт няма

Нотариус Красимир Георгиев Бележков (617)
Район София
Град София 1618
Адрес кв. Красно село, ул. "Хубча" 2
Телефон 0887/326 767
Имейл notary.617@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Красимир Тодоров Катранджиев (064)
Район София
Град София 1606
Адрес бул. Христо Ботев 1 А
Телефон 953 00 09, 952 60 86
Факс 952 45 10
Имейл notary@bulinfo.net, notaryus@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Красимир Атанасов Спасов (111)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Витоша 1 А, Търговски дом, ет. 2, кантори 265 и 266
Телефон 989 58 19, 988 87 53
Факс 988 87 53
Уеб сайт няма

Нотариус Ксения Николова Белазелкова (043)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Парчевич 37, вх. А, ет. 1
Телефон 980 63 37, 981 84 23
Факс 981 84 25
Имейл xenianot@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Лили Асенова Лакова (151)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Евлоги Георгиев 111, партер, ап. 1
Телефон 943 40 34, 943 40 38
Уеб сайт няма

Нотариус Лилия Тодорова Александрова - Христова (427)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. 6-ти септември 12, ет. 2
Телефон 981 24 57, 987 07 97, 980 55 87
Имейл alexandrova.lilia@gmail.com
Уеб сайт няма

Нотариус Лилия Христова Бояджиева - Субева (375)
Район София
Град София 1113
Адрес Фредерик Жолио Кюри 9, вх. Б, ет.2
Телефон 873 45 76, 0889/100 627
Имейл lilyboj@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Лозан Ангелов Лозанов (044)
Район София
Град София 1504
Адрес ул. Сан Стефано 23, вх. Б, 1 надпарт.ет., ап. 18
Телефон 945 39 25, 945 39 26/27
Имейл lozan.lozanov.44@gmail.com
Уеб сайт няма

Нотариус Любка Петрова Сотирова - Евстатиева (400)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Христо Ботев 26, ет. 1 /над партер/, ап. 6
Телефон 953 03 95
Факс 953 03 95
Имейл l_sotirova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Любомир Никифоров Зарчев (088)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Денкоглу 38, ет. 1
Телефон 986 68 72, 0878/387288
Уеб сайт няма

Нотариус Маргарита Ангелова Гечева (303)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Граф Игнатиев 19, ет. 1
Телефон 981 88 86
Факс 981 17 16
Имейл m_gecheva@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Маргарита Тодорова Иванчева (260)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Патриарх Евтимий 12, ет. 1
Телефон 980 95 94, 986 52 09
Имейл notary@sofiasat.com
Уеб сайт няма

Нотариус Маргарита Кирилова Киронова - Перусанова (236)
Район София
Град София 1463
Адрес бул. Витоша 52, ет. 3, ап. 8
Телефон 981 58 76, 980 58 14, 981 62 82
Факс 986 62 93
Имейл legal@perusanovi.com
Уеб сайт няма

Нотариус Маргарита Петросовна Шамлиян (042)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Стара планина 3, ет. 1, ап. 1
Телефон 987 20 73, 981 92 95
Факс 987 20 73
Имейл m_shamlian@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Мариана Велиславова Кадънкова (425)
Район София
Град София 1463
Адрес бул. Скобелев 16, вх. А, партер
Телефон 954 25 54, 952 16 62
Факс 952 16 62
Имейл mkadankova@gmail.com
Уеб сайт няма

Нотариус Мариела Кирилова Калоянова (200)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Хан Аспарух 21, партер, ап. 1
Телефон 988 80 79, 952 55 50, 851 10 64
Факс 986 10 37
Имейл kaloianova@gbg.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Мариета Борисова Николова (362)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Гурко 62, вх. А
Телефон 987 25 04, 987 77 65
Уеб сайт няма

Нотариус Марин Стефанов Велчев (209)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Иван Денкоглу 24
Телефон 989 98 82, 986 63 25
Факс 989 98 82
Имейл notar209@yahoo.co.uk
Уеб сайт няма

Нотариус Мария Георгиева Енева (627)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. „Алабин” 42, партер
Телефон 980 86 60
Имейл notarius_627@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Мария Маринова Михова - Рашкова (504)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Васил Левски 49, ет. 1, ап. 5
Телефон 986 10 56
Имейл mrashkova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Мила Недкова Енева (140)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Алабин 42, партер
Телефон 986 37 84, 986 75 61
Факс 986 75 61
Имейл mila.eneva@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Милена Евгениева Георгиева (622)
Район София
Град София
Адрес ул. „Аксаков” 46
Телефон 980 22 31, 980 22 41
Факс 980 22 41
Имейл milena.me@gmail.com
Уеб сайт няма

Нотариус Михаил Йорданов Воденичарски (292)
Район София
Град София 1164
Адрес ул. Неразделни 14, ет. 1, ап. 1
Телефон 865 74 39
Имейл m.vodenicharski@mail.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Надежда Божидарова Димова (329)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. "Неофит Рилски" № 61, партер
Телефон 980 58 40, 988 45 77
Имейл notary_ndimova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Наташа Миткова Гарчева (047)
Район София
Град София 1606
Адрес ул. Шандор Петьофи 1
Телефон 954 80 17, 954 17 78
Имейл natashagarcheva@mail.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Нели Русева Лукова (536)
Район София
Град София 1612
Адрес бул. Цар Борис ІІІ 7, вх. А, ет. 1, офис 2
Телефон 851 34 99, 954 44 78
Факс 851 34 99
Имейл nelilukova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Николай Георгиев Гочев (276)
Район София
Град София 1324
Адрес жк.Люлин, бул.Царица Йоанна, бл.962, маг.3
Телефон 925 01 09, 0893 306 222
Уеб сайт www.bgnotarius.com

Нотариус Нина Василева Николова-Кьосева (014)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Александър Стамболийски 40, ет. 1
Телефон 981 58 69, 981 38 36
Имейл notarius014@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Петьо Цанев Петров (533)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Фритьоф Нансен 29
Телефон 981 80 20
Имейл pzp@abv.bg, notary533@mail.bg
Уеб сайт www.notarypetrov.com

Нотариус Пиринка Веселинова Петрова (157)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Черни връх 15, ет. 1, ап. 2
Телефон 866 47 00, 865 29 09
Имейл office@notarpetrova.com
Уеб сайт няма

Нотариус Поелина Георгиева Тихова (056)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Христо Ботев 28, ет. 2, ап. 3
Телефон 981 00 19, 981 82 45
Факс 981 00 19
Имейл poelina_t@yahoo.com,poelinat@gmail.com
Уеб сайт няма

Нотариус Радка Петкова Георгиева-Дянкова (635)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. "Денкоглу" 13, ет.2
Телефон 989 80 76, 981 97 28
Имейл r.diankova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Радостина Христова Михайлова (098)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Дондуков 34, вх. А, партер
Телефон 986 65 76
Имейл r_mihailova66@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Радостина Тодорова Тянкова (348)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Граф Игнатиев 22, партер
Телефон 988 43 17
Факс 987 63 97
Имейл notar_348@trbg.net
Уеб сайт няма

Нотариус Ралица Руменова Янкова (383)
Район София
Град София 1113
Адрес бул. Цариградско шосе 101, Бизнес център "Актив", ет. 2
Телефон 873 14 54, 873 65 72
Имейл ryankovanotary@lex.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Росица Христова Рашева (203)
Район София
Град София 1164
Адрес ул. Кръстьо Сарафов 1
Телефон 963 01 99, 865 04 48
Факс 865 10 09
Имейл rasheva@bulinfo.net
Уеб сайт няма

Нотариус Румен Стоянов Богданов (273)
Район София
Град София 1113
Адрес кв. Изгрев, ул. 165 3, Адм.сграда "Монтажи" ЕАД
Телефон 871 00 17, 971 37 77
Имейл kantora_bogdanov@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Румен Василев Димитров (274)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Любен Каравелов 13
Телефон 980 44 89, 980 44 49
Имейл r.dimitrov@homelan.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Румяна Атанасова Енева (106)
Район София
Град София 1000
Адрес пл. Райко Даскалов 3, ет. 1
Телефон 987 72 43, 986 77 20
Факс 986 77 20
Имейл notary_ek@abv.bg, notary_regalia@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Румяна Иванова Радева-Ряпова (104)
Район София
Град София 1233
Адрес бул. Христо Ботев 159
Телефон 832 71 87
Имейл R_Radeva@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Светлана Димитрова Бобчева-Миленкова (050)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Васил Левски 82, вх. В, партер
Телефон 988 48 08
Факс 987 13 50
Имейл sbmilenkova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Светлана Зафирова Златарова (150)
Район София
Град София 1320
Адрес ул. Христо Смирненски 50
Телефон 865 10 91, 865 10 94
Имейл sv_zlatarova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Светлана Добрева Клинкова (526)
Район София
Град София 1424
Адрес кв. Лозенец, ул. Бисер 2
Телефон 865 04 77, 865 04 78
Факс 865 04 78
Имейл klinkova@mail.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Светлин Димитров Микушински (389)
Район София
Град София 1303
Адрес бул. Стефан Стамболов 19, ет. 1, ап. 2
Телефон 931 65 67
Имейл mikushinski@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Секретар Нотариална Камара (000)
Район София
Град София 1000
Адрес гр. София 1301 Пиротска № 7, етаж 5
Телефон (359 2) 9809932 , (359 2) 9867735
Факс (359 2) 9867735
Имейл chamber@notary-chamber.org
Уеб сайт www.notary-chamber.org

Нотариус Силвия Ангелова Ганева (185)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Витоша 64, ет. 1 надпартерен, ап. 3
Телефон 986 74 41, 986 12 31
Имейл sisisa@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Слава Иванова Пилякова (344)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Любен Каравелов 30, ет. 1
Телефон 989 43 57, 986 61 77
Факс 986 61 77
Имейл piliakova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Снежанка Василева Велчева - Доганова (399)
Район София
Град София 1202
Адрес бул. Христо Ботев 94, ет. 2
Телефон 931 04 59
Факс 831 91 13
Уеб сайт няма

Нотариус Снежанка Тасева Стоянова (107)
Район София
Град София 1404
Адрес жк. Стрелбище ул. Твърдишки проход 27, офис № 1
Телефон 958 99 11, 958 57 57
Имейл notary107@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Станислав Николов Филипов (508)
Район София
Град София 1164
Адрес ул. Неразделни 6, ет. 1, ап. 2
Телефон 963 27 21
Имейл stanislavfilipov@yahoo.com
Уеб сайт няма

Нотариус Стела Димитрова Даскалова - Йосифова (358)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Княз Александър І 10, вх. А, ет. 1
Телефон 980 83 32, 981 02 10
Факс 981 02 10
Имейл stella_dascalova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Стилиян Йорданов Тютюнджиев (065)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Княз Борис І 85, ет. 1
Телефон 986 75 75, 981 48 28
Имейл titi@bulinfo.net
Уеб сайт няма

Нотариус Стойка Владиславова Костевска-Пашова (045)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Славянска 19, ет. 3, ап. 28
Телефон 988 12 27, 988 02 25
Имейл stoika_pashova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Татяна Александрова Александрова (272)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Цар Асен 2 Б, ет. 1
Телефон 981 12 43
Факс 987 28 46
Имейл notar272@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Татяна Бочева Малеева (199)
Район София
Град София 1463
Адрес бул. Витоша 85, ет. 1, ап. 6
Телефон 953 11 22, 952 55 66
Имейл maleeva@techno-link.com
Уеб сайт няма

Нотариус Теодора Димчева Вуцова (033)
Район София
Град София 1113
Адрес бул. Драган Цанков № 23, вх. А, ет. 2
Телефон 971 53 35, 0886 94 86 12
Факс 971 53 36
Имейл t_vutsova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Христина Илкова Влахова (628)
Район София
Град София
Адрес бул. Патриарх Евтимий 73, партер
Телефон 02 954 4271
Имейл h_vlahova@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Цвета Дечева Дечева (633)
Район София
Град София 1164
Адрес жк. Лозенец, ул. „Якубица” 7Б, партер
Телефон 968 11 00, 962 79 00
Факс 962 79 00
Имейл dechevats@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Цветанка Пенчева Димитрова (350)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Генерал Паренсов 51, партер, ап. 1
Телефон 986 40 03, 981 18 98
Имейл notarius350@abv.bg
Уеб сайт няма

Нотариус Цветанка Михалова Михова-Ангелова (562)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Алабин 29, ет. 1, кант.1
Телефон 986 35 21
Уеб сайт няма

Нотариус Цветанка Петкова Симеонова-Николова (030)
Район София
Град София 1606
Адрес ул. Владайска 8
Телефон 952 05 52, 952 29 49
Факс 952 05 52
Уеб сайт няма

Нотариус Цветелина Николаева Златкова (189)
Район София
Град София 1000
Адрес ул. Граф Игнатиев 29, ет. 2
Телефон 989 15 50, 989 15 60
Факс 989 15 60
Уеб сайт няма

Нотариус Чайка Стефанова Бележкова (077)
Район София
Град София 1000
Адрес бул. Витоша 19, ет. 2
Телефон 988 33 38, 988 33 58
Факс 988 33 38
Уеб сайт няма

Помощник-нотариус Гергана Христова Тушева (595pom)
Район София
Град София
Адрес -
Уеб сайт няма

Помощник-нотариус по заместване Марина Георгиева Джежева-Скакалова (030zam)
Район София
Град София
Адрес -
Уеб сайт няма

четвъртък, 5 август 2010 г.

Outlet София Аутлети

След кратко ровене в нета събра на тази карта всикчки аутлети в София, дано да ви е удобно.
София


Вижте Аутлети в София - Outlets Sofia на по-голяма карта • Sofia Outlet Center


 • ·  Adidas - на ъгъла на Околовръстен път и бул. Бъкстон, срещу OMV;
  ·  Calvin Klein, D&G (+ обувки, чанти, аксесоари) - кръстовището на ул. Цар Асен и Патриарха;
  ·  Ceruti, Escada, Escada sport, Betty Barclay -  ул. Позитано 1;
  ·  D&G - в Шератон ;
  ·  DKNY, Morgan, Calvin Klein, Levi's, Clarks - ул. Солунска 35;
  ·  Escada, Betty Barclay, Versace, Cerruti - бул. Витоша 92 (над магазин Фантастико на входа на Южния парк);
  ·  Escape и още два - под зала Фестивална има 3 магазина на ъгъла;
  ·  Factory Outlet, бул. Сливница 616А, търговски комплекс Европа Център, до Метро 2, има Converse, Nike, Helly Hensen и Polo Jeans co. Ralph Lauren;
  ·  HotSpot Clarks, Kookai, Crocs - ул. Денкоглу 24;
  ·  Jack & Jones, Selected, Only, Vero moda - ул. Кишинев 7;
  ·  Jones - ул. Съборна 7;
  ·  Miss Sixty - срещу входа на пазара Иван Вазов (от НДК по бул. България, свивате вляво на светофара и в дясно се вижда магазина, който се намира в бял панелен блок);
  ·  Motiv - кв. Гоце Делчев, ул. Костенски Водопад, малко преди Калипсо;
  ·  Nike - бул. България, посока Бояна, в дясно преди Околовръстното;
  ·  Outlet - бул. Ал. Стамболийски;
  ·  Outlet - бул. Европа (има езерце отпред);
  ·  Outlet - бул. Прага (точно след петте кьошета);
  ·  Outlet - бул. Тодор Каблешков 76, магазин КОМСЕД;
  ·  Outlet - ж.к. Надежда (при Билла, завива се в посока Орион, преди моста в блоковете от ляво е магазина);
  ·  Outlet - ул. Черковна (нагоре към фитнес център Ситняково от ляво);
  ·  Outlet - ул. Черковна (под моста);
  ·  Outlet (обувки) - ул. Лавеле 11 (зад Булбанк);
  ·  Outlet Веа Zara, Bershka, Stradivarius - кв. Гео Милев ( магазина е залепен до магазин Т-маркет на ул. Коперник), входа е откъм ул. Постоянство;
  ·  Pepe Jeans, Take Two, Diesel - бул. Витоша 137;
  ·  Playlife, Pony, Trespass, Speedo, Nordica - кв. Лозенец, бул. Черни връх 46;
  ·  Princess Outlet - Adidas, Playlife, Replay, Rifle, Hot Spot, Toi&Moi, Gola, Camper, Shoe Art - ж.к. Младост 4 (точно след хипермаркет HIT);
  ·  Reebok, BK (обувки) - на ъгъла на ул. Денкоглу и ул. Цар Асен;
  ·  Rifle (с производствени дефекти) - ул. Княз Борис І 110 (срещу първата спирка на трамвай №5);
  ·  Rossignol, Fila - кв. Лозенец, бул. Черни връх 66;
  ·  Rossignol, Oxbow - близо до Околовръстно шосе, идвайки от Хладилника (на 2 етажа);
  ·  Salamander - Искърско шосе 7 (старият път за летището) - търговски център в жк. Дружба 1, на Искърско шосе, в ляво от първия светофар след разклона за летището, ако идваш от центъра;
  ·  Sasch - ул. Шар планина 27 (пряка бул. Стамболийски, точно срещу мола);
  ·  Sofia Outlet Center (очаквайте през 2009) -Цариградско шосе в близост до Метро;
  ·  Vayk, Boss, Tommy Hilfiger - Искърско шосе 7, ІІ етаж;
  ·  Z Outlet Zara (женско) - ул. Узунджовска 13 (на ъгъла на бул. Витоша);
  ·  Z Outlet Zara (женско, мъжко, детско) - бул. България 88;
  ·  Z Outlet Zara (мъжко, женско, детско) - Mall Sky City;
  ·  Z Outlet Zara (мъжко, женско, юношеско)  - ул. Солунска 8 (между бул. Витоша и пл. Славейков);
  ·  Z Outlet Zara (само детско) - ул. Ангел Кънчев 26;
  ·  Zara (+ детски) - Sky City Mall кв. Гео Милев;
  ·  Zara Kids - ж.к. Борово, търговски център Friends;
  ·  Детски дерхи на KANZ,s.Oliver, tom tailor, esprit - срещу Украйнското посолство на ул. Боряна 29 /кв.Овча Купел/ в нова жълта кооперация;
  ·  Колев и Колев - ж.к. Младост (след покритото надлезче в ляво, в посока юг, като се пътува има пазарче с магазинчета)Колев и Колев в Малдост е част от комплекса с БИЛА т.е спираш си на паркинга на БИЛА и като застанеш с лице към нея от дясната ти страна има шадраванче. Зад шадраванчето в ъгъла е и магазина на Колев и Колев. Освен на КиК има и други марки;
  ·  Макс Мара - бул. Витоша;
  ·  Оutlet - ул. Денкоглу, пресечка на на Витошка;
  ·  Студио 5 за 4 Pepe Jeans, Take Two, Diesel - ул. Христо Белчев 25;
  ·  Mега ски аутлета в Софияленд бул Никола Вапцаров 61 Sofia, Bulgaria Пн - Нд: 10:00 - 20:00
  Mega Ski Outlet Atomic - щеки от 19 - 79 лв
  Salomon - щеки от 20 - 28 лв
  Voelkl - щеки от 19 - 59 лв
  Blizzard - щеки от 19 - 49 лв
  Mega Ski Outlet Salomon - ски обувки от 110 - 260 лв
  Atomic - ски обувки от 99 - 399 лв
  Tecnica - ски обувки от 129 - 399 лв
  Dolomite - ски обувкиот 99 - 259 лв
  Mega Ski Outlet Atomic - ски от 429 - 900 лв
  Salomon - ски от 55 - 180 лв
  Voelkl - ски от 200 - 650 лв
  Blizzard - ски от 250 - 550 лв
  Stoeckli - ски от 670 - 750 лв
  Mega Ski Outlet Briko - каски от 35 - 98 лв
  Salomon - каски от 55 - 180 лв
  Atomic - каски от 79 - 119 лв
  Dainese- каски от 89 - 149 лв
  Alpina - каски от 79 - 179 лв
  Mega Ski Outlet Swany – ръкавици от 59 до 159 лв
  Mega Ski Outlet Marc Girardelli – ски яке от 299 до 399 лв
  Marc Girardelli – ски панталон от 239 до 299 лв
  Marc Girardelli – дестки полар от 39 до 49 лв
  Marc Girardelli – детско ски яке от 49 до 159 лв
  Marc Girardelli – детски ски панталон от 39 до 89 лв
  Mega Ski Outlet Wild Roses - ски яке от 39 до 159 лв
  Wild Roses – ски панталон от 39 до 99 лв
  Wild Roses – полар от 29 до 39 лв
  Mega Ski Outlet Killy – ски яке от 499 до 759 лв
  Killy – ски панталон от 239 до 399 лв
  Killy – полар от 49 до 179 лв

  ·Спорт Депо София - Сребърна Бизнес Център "Сребърна" - ъгъла на ул. Хенрих Ибсен и бул. Черни Връх

  Спорт Депо София - Люлин бул.Сливница № 616 А, /До магазин Метро Люлин/
  Спорт Депо София - Outlet ж.к. Младост 2 бул. “Андрей Ляпчев”, бл. 261 В,комплекс „Перлите на Младост”

  неделя, 1 август 2010 г.

  За мобилните телефони в САЩ

  Гледах мобилните телефони в САЩ, май има отстъпки за тел само с две годишните договори.
  Verizon предлагат едногодишни договори, на едно блекбери цената за апарата е 89$, 35$ activation fee, 450 minutes, unlimited mail and web, обаче цената на месец е 70$. Въпреки това, ако смяташ да има имаш интернет на тел, това май е оптималното. Все пак трябва да питаш дали тел е GSM, защото те оперират и др тип мрежи.
  За 100$ AT&T дават някакъв Samsung с пълна клавиатура и с тарифен план pre paid от 30$ плюс по 0.10 цента на минута, но няма интернет. На тях datapackage им е 35$, но чрез страницата не разбрах дали се комбинират. Тоест пак става 65$ и то ако не говориш, ще спестиш, но инак не. Таксата се формира така – 1$ за всеки ден, който говориш плюс минутите и трафика.
  T-Mobile имат план от 59$ с 500 whenever minutes and unlimited web и без договор, но апаратите са скъпи – 220$ за blackberry. Освен това имат някакво нещо, което не разбирам и не знам безплатния уеб трафик как точно се ползва.
  Sprint имат план за 70$ с трафик и говорене без ограничение, но за апарати пак искат 2 год договор.
  Има и други по-малки оператори. Ето тез http://www.mycricket.com/cell-phone-plans например предлагат добри неща, поне на хартия за 50$ месечно. Имат и за 40$ с включен уеб трафик, но се доплаща 5$ за да ползваш майл, луда работа – нали имаш нет, защо трябва да се доплаща за майл? 5$ е и международните смс. За 80$ дават и някакъв апарат тяхна марка, но не знам после дали ще може да се ползва и тн. Хубавото е, че тази цялата схема е без договор. 
  Май с питане ще стане тази работа така или иначе. Все пак всички оператори имат сайтове