събота, 26 май 2012 г.

Списък със защитените природни обекти в България

ЗАПОВЕД № 988 от 4.11.1993 г. за определяне защитените природни обекти
с международно и национално значение

Издадена от министъра на околната среда, обн., ДВ, бр. 97 от
16.11.1993 г., изм., бр. 33 от 19.04.1994 г., бр. 69 от 4.08.1995 г.

На основание чл. 25, ал. 2 от Закона за защита на природата с оглед
прилагането на чл. 24, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи определям защитените природни обекти с
международно и национално значение за опазване на биологичното
разнообразие, за науката и културата, както следва:

I. Защитени природни обекти с международно значение

Народни паркове

1. Пирин - общини: Разлог, Банско, Гоце Делчев, Сандански, Струмяни,
Кресна, Симитли.

2. Рила - общини: Костенец, Самоков, Сапарева баня, Дупница, Рила,
Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Белово.

3. Централен Балкан - общини: Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево,
Антон, Карлово, Павел баня.

Резервати

1. Сребърна - гр. Силистра.

2. Стенето - с. Черни Осъм, община Троян.

3. Царичина - с. Рибарица, община Тетевен.

4. Боатин - гр. Тетевен.

5. Атанасовско езеро - гр. Бургас.

6. Комплекс Беленски острови - резервати Персински блата, Милка и
Китка и природна забележителност Персин-Изток - гр. Белене.

7. Чупрене - с. Чупрене.

8. Джендема - гр. Карлово.

9. Камчия със защитена местност Камчийски пясъци - с. Старо Оряхово,
община Г. Трайков.

10. Бистришко бранище - гр. София.

11. Централен рилски - гр. Самоков.

12. Парангалица - Благоевград.

13. Баюви дупки - Джинджирица - гр. Разлог.

14. Купена - гр. Пещера.

15. Мантарица - гр. Ракитово.

16. Дупката - гр. Батак.

17. Червената стена - Асеновград.

18. Узунбуджак - с. Кости, община Царево.

19. Алиботуш - с. Голешево, с. Парил, община Хаджидимово.

20. Ропотамо - гр. Созопол, гр. Царево.

21. Риломанастирска гора - гр. Рила.

22. Тисата и природна забележителност Моравска - гр. Кресна.

23. Северен Джендем - гр. Априлци.

24. Витаново - гр. Малко Търново.

25. Конгура - гр. Петрич.

26. Соколна - гр. Павел баня.

27. Пеещи скали - с. Стоките, с. Кръвеник, община Севлиево.

28. Врачански карст - гр. Враца.

29. Беглика - гр. Батак.

30. Ибър - гр. Костенец.

31. Ореляк - гр. Гоце Делчев.

32. Каменица - с. Енина, община Казанлък.

33. Тисовица - с. Българи, община Царево.

34. Бели Лом - с. Хлебарово, с. Кривня, община Хлебарово.

35. Калиакра - с. Българево, община Каварна.

36. Силкосия - с. Кости, община Царево.

37. Стара река - гр. Карлово.

Природни забележителности

1. Мелнишки пирамиди - гр. Мелник, община Сандански.

2. Урдини езера - с. Говедарци, община Самоков.

3. Леденика - гр. Враца.

4. Алепу - гр. Созопол.

5. Ятата - гр. Белослав.

Защитени местности

1. Пода - гр. Бургас.

2. Стария дъб - гр. Свищов.

3. Триградско ждрело - гр. Триград, община Девин.

4. Баташки снежник - гр. Батак.

5. Устието на р. Велека (само горския фонд) - гр. Царево.

6. Велека (само горския фонд) - гр. Малко Търново.

II. Защитени природни обекти с национално значение

Резервати

1. Козя стена - с. Чифлик, община Троян.

2. Средока - гр. Малко Търново.

3. Торфено бранище - София.

4. Острица - гр. Радомир.

5. Долна Топчия и Балабана - гр. Елхово.

6. Горна Топчия - гр. Ямбол.

7. Балтата - с. Оброчище, община Балчик.

8. Кастракли - с. Борино.

9. Вълчи дол - с. Студен кладенец, община Крумовград.

10. Орлица - с. Медвен, община Котел.

11. Лешница - с. Ясеново.

12. Габра - с. Невестино.

13. Соколата - с. Игралище.

14. Църна река - с. Сажденик, община Кюстендил.

15. Ардъчлъка - с. Боринци, община Котел.

16. Кутелка - гр. Сливен.

17. Дервиша - гр. Преслав.

18. Еленова гора - с. Сахране, община Павел баня.

19. Училищната гора - с. Боженица, община Ботевград.

20. Казаните - с. Мугла, община Смолян.

21. Сосковчето - гр. Смолян.

22. Чамджа - с. Хр. Даново, община Карлово.

23. Казъл черпа (Женда) - с. Женда, община Черноочене.

24. Горна кория - гр. Берковица.

25. Шабаница - с. Триград, община Девин.

26. Вълчи преход - с. Горен чифлик, община Г. Трайков.

27. Киров дол - гр. Долен чифлик.

28. Патлейна - гр. Преслав.

Природни забележителности

1. Белоградчишки скали - гр. Белоградчик.

2. Ритлите - с. Лютиброд, община Мездра.

3. Стобските пирамиди - с. Стоб, община Кочериново.

4. Долмените - с. Устрем, община Тополовград.

5. Маслен нос - гр. Приморско, община Царево.

6. Скалните кукли - с. Реселец, община Плевен.

7. Буйновско ждрело - гр. Смолян.

8. Земенските скали - с. Злогош, община Трекляно.

9. Нос Емине - с. Емона, община Несебър.

10. Находище на окременени стъбла - с. Оряховица, община Долна Митрополия.

11. Окременени стъбла - с. Ставерци, община Долна Митрополия.

12. Топчийско дере - с. Топчии, с. Каменово, община Ветово.

13. Нос Агалина - гр. Созопол.

14. (отм. - ДВ, бр. 69 от 1995 г.).

15. Заского - с. Гинци, община Годеч.

16. Скакавица (водопад) - гр. Сапарева баня.

17. Горица (водопад) - с. Овчарци, община Сапарева баня.

18. Златна Панега (извор) - гр. Златна Панега, община Ябланица.

19. Кая бунар - с. Хотница, община В. Търново.

20. Смолянски езера - гр. Смолян.

21. Гарванско блато - с. Гарван, община Ситово.

22. Малък Преславец (блато) - с. Малък Преславец, община Главиница.

23. Туловската кория - с. Тулово, община Мъглиж.

24. Генчов орман - с. Крушовене, община Долна Митрополия.

25. Ветренската кория - с. Ветрен, община Мъглиж.

26. Юперската кория - с. Юпер, община Кубрат.

27. Айтоска кория - гр. Айтос.

28. Патьова кория - с. Оборище, община Панагюрище.

29. Чирпанската кория - гр. Чирпан.

30. Корията - с. Гълъбец, община Поморие.

31. Дъбова гора - с. Горицвет, община Лозница.

32. Дъбова гора - с. Градище.

33. Бреснишко бранище - с. Тодорово, община Плевен.

34. Колчаковска кория - с. Хърсово, община Самуил.

35. Марашка кория - с. Мараш, община Шумен.

36. Александрийската гора - с. Александрия, община Крушари.

37. Благунова гора - с. Господиново, община Бяла.

38. Корията - с. Везенково, община Сунгурларе.

39. Преображенски манастир - с. Самоводене, община В. Търново.

40. Находища на чинар (3 обекта) - с. Г. Брезница, община Кресна.

41. Орлов камък - Червената стена - с. Лопян, община Етрополе.

42. Големия юк - гр. Разград.

43. Седемте престола - с. Осеновлак, община Своге.

44. Могилата - с. Макак, община Шумен.

45. Иберийско ботурче - с. Осенец, община Разград.

46. Кованкая - с. Горно поле, община Кърджали.

47. Чертиград - с. Лопян, община Етрополе.

48. Черния рът - с. Рибарица, община Тетевен.

49. Огняновско-Синитевски рит - с. Огняново, с. Синитово, община Пазарджик.

50. Злостен - гр. Котел.

51. Кожуха - с. Кърналово, община Петрич.

52. Връшка чука - с. Извор махала, община Кула.

53. Пясъчни дюни - гр. Несебър.

54. Пясъчни дюни - гр. Приморско - м. Перла.

55. Пясъчни дюни - гр. Приморско - Младежки лагер.

56. Пясъчни дюни - гр. Созопол - м. Каваците.

57. Пясъчни дюни - гр. Созопол - м. Градина.

58. Пясъчни дюни - с. Равадиново - м. Алепу, община Созопол.

59. Пясъчни дюни - гр. Несебър - м. Бабата.

60. Понора (пещера) - с. Чирен, община Враца.

61. Голашката пещера - гр. Костенец.

62. Парниците (пещера) - с. Бежаново, община Луковит.

63. Снежанка (пещера) - гр. Пещера.

64. Магурата (пещера) - с. Рабиша, община Белоградчик.

65. Гинината пещера - с. Садовец, община Долни Дъбник.

66. Съева дупка (пещера) - с. Малка Бресница, община Ябланица.

67. Духлата (пещера) - с. Боснек, община Перник.

Защитени местности

1. Лакатнишки скали - с. Миланово, община Своге.

2. Коренята - гр. Созопол.

3. Калината (находище на блатно кокиче) - с. Кошарица, община Несебър.

4. Чаирите - с. Триград, община Девин.

5. Копрен - с. Копиловци, община Г. Дамяново.

6. Тъмра - гр. Брацигово.

7. Клептуза - Велинград.

8. Кайкуша - с. Ореш, община Свищов.

9. Мъглижката клисура - гр. Мъглиж.

10. Стамополу - гр. Приморско, община Царево.

11. Парория - с. Заберново, с. Калово, община М. Търново.

12. Силистар (горския фонд) - с. Розово, община Царево.

13. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1994 г.) Чокльовото блато (част, в размер
167,8 ха в границите на съществуващата дига) - с. Чокльово, община
Радомир.

Исторически места

1. Връх Столетов - гр. Казанлък.

2. Бузлуджа - гр. Казанлък.

3. Вола - гр. Враца.

4. Оборище - с. Оборище, община Панагюрище.

5. Петрова нива - гр. Малко Търново.

6. Еледжик - с. Мухово, община Ихтиман.

7. Шейновска кория - с. Шейново, община Казанлък.

8. Яйлата - гр. Балчик.

9. Козлодуй - гр. Козлодуй.

петък, 25 май 2012 г.

Тунелът под прохода Петрохан

Тунелът под прохода Петрохан е по-нужен за страната, отколкото този при Шипка, заяви вчера арх. инж. Валентин Трашлиев, председател на УС на Българската асоциация за геотехническо и тунелно строителство (БАГТС). Той ще осигури по-бърза връзка на Дунав мост 2 и автомагистралите „Люлин" и „Струма", които са част от еврокоридор №4. „Другият проект за тунел под Балкана при Шипка ще дублира трасето, свързващо Южна и Северна България  при Прохода на републиката и на практика ще вкара по-голям трафик от автомобили в Габрово, а градът не е готов за подобно нещо", каза още Трашлиев.

2008


На 12 септември след­обед бяха отворени тръжните оферти за предпроектно проучване за тунел под прохода Петрохан (II-81 София - Гинци - Петрохан - Монтана - експресен път, с възможност за изграждане на пътен тунел при Петрохан, участък с. Бучин проход - с. Бързия (км 29+800 - км 71+900)"). Възложител е Министерството на транспорта. Участваха четири фирми - "Пътпроект", "Пътпроект 2000", "Рутекс" и "Пътконсулт".


Избраният изпълнител трябва да разработи варианти, които да помогнат за оптимизиране на направлението и подобряване технико-икономическите характеристики на пътя. Габаритът на пътя е 20 м. Цялата отсечка е около 42 км. За тунела сега има три вариантни идеи. Според едната той е с дължина 3.6 км. Според втората - 6.2 км. Най-скъп е третият вариант - 9 км, но той е предпочитан от експертите, защото е на ниска кота и няма изкачване във височина.

За България най-вероятната дължина на тунела е 3.6-6 км.


Срокът за изпълнение на предпроектното проучване е 4 месеца.


Построяването на тунел под Петрохан ще постигне две цели – сериозно ще скъси разстоянието от Егейско море до изграждащия се в момента Дунав мост 2 с около 100 км и ще осигури алтернатива за снижаване на трафика по автомагистрала "Хемус", в участъка Ботевград - София.

800 млн Евро 2009 г.

 

Проектът е още от времето на социализма – обявяват го през 60-те години на миналия век.

 

През 1991 г. „Транспроект" разработва няколко варианта за пробиване на планината, което според транспортни експерти ще съкрати пътя от Дунав до Егейско море със 100 км.

 

През октомври 2003 г. строителният министър в царското правителство Валентин Церовски дори обяви, че тунелът под Петрохан ще е готов до 2007 г. Разбира се, това се оказа поредният балон. Но проектът все пак влезе в плана за регионално развитие на Северозападна България. През февруари 2008 г. правителството на тройната коалиция официално реши да строи тунел край Берковица вместо край Шипка. Експертите предложиха три варианта за тунели с дължина 3,6 км, 6,2 км и 9 км, но всичко замря дотам.

 

Преди дни министърът на регионалното развитие Росен Плевнелиев поля със студен душ ентусиастите. „Тунел под Петрохан няма да има поне до 2020 г.!", отсече той.

събота, 19 май 2012 г.

Ноща на музейте в Министреството на външните работи

 
На 19 май, (от 18.00 до 21.00ч) в рамките на инициативата „Нощ на музеите и галериите", министерството ще остане с отворени врати, за да посрещне почитатели на съвременното изкуство в легендарното фоайе с черния мрамор.

Галерия Мисията и двора на сградата на Държавния културен институт ще бъдат домакини на две паралелни събития:

Изложба скулптура и проекти на младия скулптор Огнян Читаков ще бъде открита в галерия Мисията в навечерието на Нощта на музеите.

Огнян Читаков (1976) е сред активните и перспективни автори от младото поколение
български скулптори. Негова творба присъства в Скулптурния парк на МВнР от самото му създаване през 2005г. Скулпторът е част от екипа на Скулптурния парк на Колекцията на г-н Хюго Вутен в Белгия. Изложбата на Читаков ще представи негови проекти от последните години и е подготвена специално за галерия „Мисията". Тя ще включва както проекти „на хартия", проекти в материал и пластика.

След откриването на изложбата ще бъде представен проектът на швейцареца Антони Бануарт „Tempography". Започнат през 2003г, заедно с шведския художник Магнус Аронсон, проектът за уникален визуален архив със статични видео кадри се развива и разраства като преминава през Лондон, Стокхолм, Сеул, Ханой. През 2010г. проектът беше представен във Варна и Пловдив, което повлия на идеята за разгръщането му в креативна лаборатория на територията на СГХГ, чиито финален резултат ще бъде представен под формата на прожекция в Нощта на музеите в двора на Държавния културен институт. Партньори на проекта са Фондация „Отворени изкуства", СГХГ, Склада, с подкрепата на Швейцарското посолство в София.
Скулптурният парк на МВнР ще приеме мащабна изложба „Проект Аматерас", част от която ще се подреди във фоайето на Киносалона на Министерството, посветена на ръчно изработената хартия. SOFIA PAPER ART FEST 2011 „In Harmony with Nature". Изложбата ще се открие в Нощта на музеите и ще продължи около месец.

Концепцията на организаторите от Фондация „Аматерас" е да развиват дългосрочен проект – периодичен фестивал на ръчната хартия, който поставя акцента върху взаимодействието на човека с природата и възможностите за екологично изкуство и дизайн. Тематично фестивалът се е насочил към устойчивостта на отношенията между човека и природата като глобална тема и проблем. Широкото международно участие в този рядък по своя характер артистичен форум е доказателство за универсалните послания на приложните изкуства и устойчив дизайн от ръчно изработена хартия.
 

ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА НОЩТА НА МУЗЕИТЕ – 19 МАЙ 2012 г

ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА НОЩТА НА МУЗЕИТЕ – 19 МАЙ 2012 г
П Р О Г Р А М АЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА НОЩТА НА МУЗЕИТЕ 19 МАЙ 2012 г.сряда, 16 май 2012 г.

Летят перелётные птицы

Летят перелётные птицы

Летят перелётные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюся с тобой,
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна!
Не нужен мне берег турецкий,
И Африка мне не нужна.

Немало я стран перевидел,
Шагая с винтовкой в руке.
И не было горше печали,
Чем жить от тебя вдалеке.
Немало я дум передумал
С друзьями в далёком краю.
И не было большего долга,
Чем выполнить волю твою.

Пускай утопал я в болотах,
Пускай замерзал я на льду,
Но если ты скажешь мне снова,
Я снова всё это пройду.
Желанья твои и надежды
Связал я навеки с тобой -
С твоею суровой и ясной,
С твоею завидной судьбой.

Летят перелётные птицы
Ушедшее лето искать.
Летят они в жаркие страны,
А я не хочу улетать,
А я остаюся с тобою,
Родная моя сторона!
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна.

1948, Внуково
http://www.youtube.com/watch?v=CSROKfTDJzE

неделя, 6 май 2012 г.

Как да възстановим Скайп абонатите си

Ако вашият комп хване вирус и ви хактнат Скайпа или просот влизате в програмата от различни програми, вие можете да изпаднете в ситуация, при която в контакт листата ви да не останат никакви контакти.  Тогава решението е следното:
http://scontacts.hit.bg/

Misspelled domain names

GSM - Онлайн магазин за мобилни телефони и аксесоари
1-GSM GSM апарати, мобилни телефони и аксесоари, онлайн GSM каталог
1-gsm.com

жЇ"特精灵е®�ж–№зЅ'з«™ | BitSpirit - 强大дё"ж�"дєЋдЅїз"Ёзљ„BitTorrent(BT)е®ўж€·з«Ї
167bt.com

18gear - Free Online Game
18gear.com

If you accidentally enter the URL-addresses in another layout (Cyrillic, Greek, etc.), the site saves your work to write again

Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.1-gsm.com на кирилица!
Често този адрес се изписва така:
1-гсм 1-гсм.цом ввв.1-гсм.цом 1-жяп 1-жяплъдп ууул1-жяплъдп

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

sponsored links:

1-gsm.com

GSM - Онлайн магазин за мобилни телефони и аксесоари

Отидете на www.1-gsm.com »

  Thumbnail of www.1-gsm.com. Click here to visit.

Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.167bt.com на кирилица!
Често този адрес се изписва така:
167бт 167бт.цом ввв.167бт.цом 167фш 167фшлъдп ууул167фшлъдп

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

sponsored links:

167bt.com

жЇ"特精灵е®�ж–№зЅ'з«™ | BitSpirit - 强大дё"ж�"дєЋдЅїз"Ёзљ„BitTorrent(BT)е®ўж€·з«Ї

Отидете на www.167bt.com »

  Thumbnail of www.167bt.com. Click here to visit.

Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.18gear.com на кирилица!
Често този адрес се изписва така:
18геар 18геар.цом ввв.18геар.цом 18жеьи 18жеьилъдп ууул18жеьилъдп

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

sponsored links:

18gear.com

18gear - Free Online Game

Отидете на www.18gear.com »


Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.24chasa.bg на кирилица!
Често този адрес се изписва така:
24цхаса 24цхаса.бг ввв.24цхаса.бг 24ъгьяь 24ъгьяьлфж ууул24ъгьяьлфж

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

sponsored links:

24chasa.bg

24 Часа - Новините такива, каквито са - 24chasa.bg

Отидете на www.24chasa.bg »

Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.2be.bg на кирилица!
Често този адрес се изписва така:
2бе 2бе.бг ввв.2бе.бг 2фе 2фелфж ууул2фелфж

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

sponsored links:

2be.bg

2be - Да бъдеш мобилен!

Отидете на www.2be.bg »

  Thumbnail of www.2be.bg. Click here to visit.

Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.359gsm.com на кирилица!
Често този адрес се изписва така:
359гсм 359гсм.цом ввв.359гсм.цом 359жяп 359жяплъдп ууул359жяплъдп

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

sponsored links:

359gsm.com

359gsm.com

Отидете на www.359gsm.com »

  Thumbnail of www.359gsm.com. Click here to visit.

Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.359hiphop.com на кирилица!
Често този адрес се изписва така:
359хипхоп 359хипхоп.цом ввв.359хипхоп.цом 359гсзгдз 359гсзгдзлъдп ууул359гсзгдзлъдп

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

sponsored links:

359hiphop.com

359hiphop.com

Отидете на www.359hiphop.com »

  Thumbnail of www.359hiphop.com. Click here to visit.

Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.3aka4ka.com на кирилица!
Често този адрес се изписва така:
3ака4ка 3ака4ка.цом ввв.3ака4ка.цом 3ьнь4нь 3ьнь4ньлъдп ууул3ьнь4ньлъдп

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

sponsored links:

3aka4ka.com

Запознанства, 3aka4ka , Dating - Сайтът за запознанства

Отидете на www.3aka4ka.com »

Вие виждате тази страница, защото вероятно сте написали
www.3na100.com на кирилица!
Често този адрес се изписва така:
3на100 3на100.цом ввв.3на100.цом 3хь100 3хь100лъдп ууул3хь100лъдп

За да отворите страницата, просто щракнете върху нейния адрес

sponsored links:

3na100.com

3/100

Отидете на www.3na100.com »


Списък от чести грешки:

359gsm.com
359gsm.com

359hiphop.com
359hiphop.com

Запознанства, 3aka4ka , Dating - Сайтът за запознанства
3aka4ka.com is free online dating bulgarian site. We have thousands of registered single men and women and offer free memberships, safe online dating, photos. 3aka4ka.com - сайтът за запознанства. Имаме хиляди регистрирани мъже и жени. Предлагаме безплат
3aka4ka.com

3/100
обяви за свободни места при пътуване с автомобил в България
3na100.com

If you accidentally enter the URL-addresses in another layout (Cyrillic, Greek, etc.), the site saves your work to write againGiro d'Italia: Stage 3 May 7, Horsens 190km

Stage 3 map and profile

Stage Three - Monday 7 May

Horsens-Horsens

190 kilometres, flat stage

Eastern Jutland is famed for its beaches and Fjords. Horsens (population just 53,000) lies on the edge of one, and it's a magical place.

Local hero: Michael Mørkøv (Saxo Bank) – Hailing from Kokkedal, 100 kilometres north of Horsens on the northern tip of the Danish peninsula.

The stage features a climb - Denmark's biggest at 159 metres, average 2% gradient. Funny, or not. that's the fact.


Stage 3 Map

Giro d'Italia 2012: Stage 3 map


Stage 3 Profile

Giro d'Italia 2012: Stage 3 profile

Giro d'Italia Stage 1 results

Stage 1 results 1 Taylor Phinney (BMC)          10:26 2 Geraint Thomas (Sky)           + 9 3 Alex Rasmussen (Garmin-Barracuda)    + 13 4 Manuele Boaro (Saxo Bank)        + 15 5 Gustav Larsson (Vacansoleil-DCM)    + 22 6 Ramunas Navardauskas (Garmin-Barracuda) + 22 7 Brett Lancaster (Orica-GreenEdge)    + 23 8 Marco Pinotti (BMC)           + 24 9 Jesse Sergent (RadioShack)       + 26 10 Nelson Oliveira (RadioShack)      + 27

 Stage 1 Highlights (2:23 Italian) — gazzetta.it
 Stage 1 ITT winning rider (05:34 Italian) — rai
 Stage 1 winning ride (03:19 English) — universalsports
 Stage 1 Geraint Thomas (01:47 English) — universalsports
 Stage 1 Final Rider, Michele Scarponi (03:03 English) — universalsports
 Stage 1 ITT Winner's Interview and Podium Ceremony (2:13 Italian) — gazzetta.it
 Orica-GreenEDGE - Giro Prologue Report (01:43 English) — greenedge
 4th Manuele Boaro (Saxo Bank) interview post-stage (0:41 Italian) — gazzetta.it
 Stage 1 Highlights (restricted to Australia) — sbs.au
 Stage 1 Brief Highlights (01:00 English, restricted to Europe) — eurosport
 Giro d'Italia Backstage: Taylor Phinney's Victory (06:07 English) — BMCProTeam

Key words

ogli,дшму,зщктрги,астро5,יםט,ξοομλα,index @ arenabg.com beta,фжпьзя,щтдшту ем,фшэлфж, чрфьіеук чмшвущі кгісфьі technomarket.ua τωχσ muzikanti za ispania kral oyun υθπι шегтуі осягнс  чмшвущі  чрфьіеук kral oyun кгісфьі  prosoccer.bg  utorrent download пешидлфж яешъдплфж  www.уифнюву йобс υθπι τωχσ kashtanka.com  зщктрги фшэлфж teiep зщктщдфи mtel τωχσ kral oyun υθπι utorrent download йобс kashtanka.com hotnews зщктрги e-televizor ispania krokotak energy enerjy data иптж e televizor зкшмфеифтл ελλιναδικο torrent онлайн torrent.com оьъефддн ждджвелфж κατηιμερινι ebay host status icn bg teiser u tube ςςς.ιν.γρ kefche

May 6, Stage 2: Herning 206km Giro d'Italia: Stage 2

May 6, Stage 2: Herning 206km

Giro d'Italia: Stage 2 preview

Giro d'Italia: Stage 2 preview

Stage Two - Sunday 6 May

Herning-Herning

206 kilometres, flat stage


Local hero: Jakob Fuglsang (Saxo Bank) – Fuglsang spent much of his youth in Silkeborg, 30 kilometres from Herning.

 

Giro d'Italia 2012: Stage 2 map

 

Giro d'Italia 2012: Stage 2 profile

събота, 5 май 2012 г.

Giro d'Italia: Stage 1: Herning (ITT) 8.7km, May 5

May 5, Stage 1: Herning (ITT) 8.7km

Giro d'Italia: Stage 1 preview

Stage One - Saturday 5 May

Herning-Herning

8.7 kilometres, individual time trial

Bluffers guide: Herning is home town to Bjarne Riis,  Riis' remodelled Saxo Bank, effectively the Danish national team, will need to put on a show for the sponsors.

Local hero: Bjarne Riis (Saxo Bank) – Herning's most famous sporting son is a controversial figure. His 1996 Tour de France was acheived, by his own admission, with the aid of performance-enhancing drugs. N

Stage 1 Map

Giro d'Italia 2012: Stage 1 map

 

Stage 1 Profile

 

Giro d'Italia 2012

Stage 1 preview: Herning, 8.7 km (TT)


May 4 update: A flat 8.7 km time-trial through the streets of Bjarne Riis' hometown, Herning Denmark, will kick off this year's Giro d'Italia. There are eleven 90 degrees corners so it's quite technical especially the first half where the roads are narrow. Sunny but cool is the weather forecast and it will be windy from the NW at 19 mph off the North Sea. See the race summary table (right) for the stage profile, map and timetable. — Steve
Stage 1 ITT Start Order and Times (CET, subtract 6 hours for ET) — rcs
 Stage 1 Google Earth Flythrough (01:24 No Audio) — cyclingthealps
 Stage 1 ITT Course Recon w/ Stefano Zanini (5:16 Italian) — gazzetta.it

Stage 1 start time: Saturday 15:40 CET (4:40:00 PM GMT+0300); Weather for Herning, DK
Earliest live video: 15:30 CET (4:30:00 PM GMT+0300); Live/delayed coverage options
Approximate finish: 19:30 CET (8:30:00 PM GMT+0300); Weather for Herning, Italy


Stage Date Course Distance Type
1 5 May Denmark Herning 8.7 km (5.4 mi) History.gif Individual time trial
2 6 May Denmark Herning to Herning 206 km (128 mi) Plainstage.svg Flat stage
3 7 May Denmark Horsens to Horsens 190 km (118 mi) Plainstage.svg Flat stage

8 May Rest day
4 9 May Verona 32.2 km (20.0 mi) History.gif Team time trial
5 10 May Modena to Fano 199 km (124 mi) Plainstage.svg Flat stage
6 11 May Urbino to Porto Sant'Elpidio 207 km (129 mi) Mediummountainstage.svg Medium mountain
7 12 May Recanati to Rocca di Cambio 202 km (126 mi) Mediummountainstage.svg Medium mountain
8 13 May Sulmona to Lago Laceno 229 km (142 mi) Mediummountainstage.svg Medium mountain
9 14 May San Giorgio del Sannio to Frosinone 171 km (106 mi) Plainstage.svg Flat stage
10 15 May Civitavecchia to Assisi 187 km (116 mi) Mediummountainstage.svg Medium mountain
11 16 May Assisi to Montecatini Terme 243 km (151 mi) Plainstage.svg Flat stage
12 17 May Seravezza to Sestri Levante 155 km (96 mi) Mediummountainstage.svg Medium mountain
13 18 May Savona to Cervere 121 km (75 mi) Plainstage.svg Flat stage
14 19 May Cherasco to Cervinia 205 km (127 mi) Mountainstage.svg Mountain stage
15 20 May Busto Arsizio to Lecco-Pian dei Resinelli 172 km (107 mi) Mountainstage.svg Mountain stage

21 May Rest day
16 22 May Limone sul Garda to Falzes-Pfalzen 174 km (108 mi) Mediummountainstage.svg Medium mountain stage
17 23 May Falzes-Pfalzen to Cortina d'Ampezzo 187 km (116 mi) Mountainstage.svg Mountain stage
18 24 May San Vito di Cadore to Vedelago 139 km (86 mi) Plainstage.svg Flat stage
19 25 May Treviso to Alpe di Pampeago 197 km (122 mi) Mountainstage.svg Mountain stage
20 26 May Caldes-Val di Sole to Passo dello Stelvio 218 km (135 mi) Mountainstage.svg Mountain stage
21 27 May Milan 31.5 km (19.6 mi) History.gif Individual time trial

Μεσσηνία - ξενοδοχεία ειδήσεις χάρτης αγγελίες realestate booking Messinia hotels | Μεσσηνία
Διαδικτυακή πύλη της Μεσσηνίας με τοπικές ειδήσεις, αγγελίες, realestate, booking, κοινότητα μελών και πολλές άλλες υπηρεσίες
http://01messinia.gr


877.gr

7merestv.gr

Ακόμα δεν τοποθεσίες σε αυτήν την κατηγορία.
5050.gr
Το νεότερο και πιο εύχρηστο ηλεκτρονικό κατάστημα με την μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών, στις καλύτερες τιμές που θα βρείτε !
http://5050.gr