вторник, 30 юли 2013 г.

ЕСО публикува данни за електроенергийния пазар през 2012 г.

public.bg
16.07.2013 г.  13:31 ч.
ЕСО публикува данни за електроенергийния пазар през 2012 г.
Физическият износ на електроенергия от България е намалял с около 12%
АВТОР: Атанас Георгиев

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) публикува годишния си доклад за 2012 г. Според данните на ЕСО, през 2012 г. инсталираните мощности в България са 13,759 MW, а разполагаемата мощност към годишния максимум е 9,719 MW. Същевременно, данните на ЕСО показват, че пиково потребление на електроенергия през 2012 г. е имало на 01.02.2012 г. в 20:00 ч. – тогава то е било 7,444 MW. Най-ниското електропотребление през 2012 г. е отчетено на 02.05. в 04:00 ч. – 2,579 MW. Същевременно, общите преносни способности по границите на България са за около 2500 MW.



Общото производство на електроенергия в България за миналата година, по данни от отчета на ЕСО, е 47,195,341 MWh, от което 6,658,000 MWh е собствено потребление на електроцентралите, а брутното потребление на електроенергия – 37,510,416 MWh. За помпите на ПАВЕЦ са използвани 1103 GWh, а за миналите години стойностите са съответно 1199 GWh и 988 GWh за 2011 и 2010 г. Физическият износ е намалял от 12,111 GWh през 2011 г. на 10,660 GWh през 2012 г. Либерализираният пазар на електроенергия през 2012 г. е в размер на 5,295,563 MWh (при размер от 5,009,562 MWh през 2011 г.) или около 14% от общото потребление в България.

Според публикуваните по-горе данни, общото производство на ВЕИ в страната през миналата година (включващо ВЕЦ, но без енергията от ПАВЕЦ) е около 16% от крайното потребление на електроенергия.

ЕТИКЕТИ: ЕСО | електроенергия | НЕК | износ | мощности

Какво да говорим на интервю?

Бизнес лидерите често грешно смятат, че понеже познават своите компании, индустрията и продукциите, могат да се справят успешно с интервю за медиите. Но често и най-увереният говорител може да провали дадено интервю, ако няма добра предварителна подготовка. Един медиа тренинг със сигурност би извел експерта на преден план и всеки един трябва да го смята за инвестиция в себе си. Вижте 10 съвета, които ще ви предпазят от препъване и лошо впечатление при следващото интервю:

 

1. Направете план за интервюто

Какво бихте искали да видите като резултат от интервюто? Кои са ключовите послания, които бихте искали да споделите?

Ако отивате на интервю и просто отговаряте на въпросите, които ви задават без предварителна представа, какво искате да кажете на аудиторията, вие оставяте контрола изцяло в ръцете на журналиста.

Бъдете подготвени и знайте предварително какви са целите, които си поставяте с конкретното интервю.

 

2. Задайте въпроса, на който искате да отговорите Не чакайте репортерът да ви попита въпроса, на който искате да отговорите, защото той може и да не го стори. Вместо това, насочете разговора към темата, която искате да дискутирате. Като кажете

например:

"Това, което наистина е важно..."

"Най-важното в случая е..."

"По-интересен е въпросът..."

 

3. Избягвайте технически въпроси

Отговаряйте колкото е възможно по-просто, без да използвате жаргони.

 

4. Придържайте се към въпросите на журналиста и към това, което искате да кажете Не е нужно да споделяте прекалено много допълнителна информация. Важно е да знаете какво искате да комуникирате от самото начало и да се придържате към тази информация доколкото е възможно.

Отговаряйте на въпросите кратко. Когато давате дълги отговори, давате на журналиста възможност да избере коя част от отговора да използва.

 

5. Ако не знаете отговора, просто си признайте Няма нищо погрешно в това да кажете, че не сте запознати, че все още не е взето решение по даден въпрос или не сте сигурни в отговора и е необходимо да направите допълнителна проверка.

 

6. Не казвайте „без коментар"

Има само няколко крайни изключения от това правило. Когато казвате „без коментар", почти винаги изглеждате така, все едно криете нещо. Помислете предварително за по-деликатни въпроси, които е възможно да ви зададат, и подгответе отговор, който няма да доведе до негативни влияния.

 

7. Не повтаряйте негативните въпроси

Няма причина да носите допълнителни вреди на себе си, като повтаряте негативните въпроси. Необходимо е единствено кратко и ясно да отговорите на въпроса, придържайки се към това, което искате да кажете.

 

8. Подгответе се за въпроси тип „хванах те" Този тип въпроси ви поставят в негативна светлина независимо как отговорите.

Трикът е да отговорите колкото е възможно по- кратко и да създадете връзка между негативния въпрос и ключовото послание, което искате да отправите към аудиторията.

Например, ако репортер ви попита „Ще спрете ли да биете жена си?", просто отговорете „Никога не съм започвал".

Помислете по въпроса – ако отговорите „Никога не съм бил жена си", заглавието на интервюто може да бъде „Х отрича да бие жена си". Това отново е пример защо е важно да не повтаряте негативните въпроси.

 

9. Подгответе факти, които потвърждават тезите ви Ако можете да предоставите факти и източници в подкрепа на това, което казвате, думите ви ще звучат много по-правдоподобно.

 

10. Не настоявайте да видите интервюто преди да бъде публикувано Това ще ви накара да изглеждате като непрофесионалист. Някои журналисти ще се обърнат към вас за проверка на фактите, на което можете да откликнете положително, както и за допълнителни въпроси, ако изникнат такива за в бъдеще.

Източник: www.prdaily.com