понеделник, 19 юни 2017 г.

Решение № 15030 - дело клевета

Решение № 15030 от 29.09.2016 г. на СРС по гр. д. № 52881/2015 г  

Решение № 15030 от 29.09.2016 г. на СРС по гр. д. № 52881/2015 г.

Данни за делото

Съд: Софийски районен съд

Вид на делото: Гражданско дело

Номер на делото: 52881

Година: 2015

Съдебен състав / Съдия: Райна Мартинова

Данни за акта

Вид на акта: Решение

Номер на акта: 15030

Дата на постановяване: 29.09.2016 г.

Дата на влизане в сила:

Статус на акта: Не е влязъл в сила

Дата на постановяване на мотива:

Данни за изпращане в по-висша инстанция

Съд:

Изходящ номер:

Година:

Тип на документа:

Дата на изпращане:

Резултат от обжалване:

Решение

№ 15030 от 29.09.2016 град София

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД, І Гражданско отделение, 29 състав в публично заседание на шести юли

две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РАЙНА МАРТИНОВА

при секретаря Валентина Милованова разгледа докладваното от с ъ д и я М. гражданско дело № 52881

по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано въз основа на искова молба, подадена от А. Х. П. против  "7 Д.С." Е., с

която е предявен иск с правно основание чл. 49 във връзка с чл. 45 от Закона за задълженията и договорите.

 

Ищецът  твърди,  че  "7  Д.  С." Е.  е  издател  на  вестник  "7  Д.  С.".  Твърди,  че  в  брой...  на  вестник  на вестника от 23.07.2015 г. били публикувани няколко статии, в които се коментирала личността на А. Х. П., както следва: 1. На стр. 2 била публикувана статия със заглавие "С  новите си  дрехи  "Л." се оказа чисто гол".  Като автор на статията е посочен С. К.. В публикацията било посочено, че във  футболния клуб "Л." "...се явиха двама измамници". "А. П...изненадващо обаче вместо да каже, че нещата не са добре и куцат, че селекция е нужна, но незнайно защо не се прави, и че отборът не играе нищо, той си замълча" "М. Т. и А. П. съблякоха К.  Д..  Тези  двамата  решиха,  че  могат  да  си  направят  от  "Л."  собствено  ..."  "Единият  ще  лъже  и  ще  се упражнява на гърба на футболния клуб, а другият просто ще го пази и няма да го пипа", "...подиграха се с К  

Д.", "...направиха го за смях"  

2. На страница 3 от вестника била публикувана статия със заглавие "За какво са ти играчи с 35 000 евро месечна заплата срещу "П." и  "Л." (ПД). Поместената статия нямала посочен  автор. В нея било поместено следното твърдение: "...тези, които бяха поставени да управляват от К. Д., направиха всичко възможно да се провалят..."  

3. На страница 3 била публикувана и статия със заглавие "Кои са виновниците за провала", като отново не  бил  посочен  автор  на  статията.  В  началото  на  статията  било  посочено:  "Излезе  П.,  чиято  основна функция е да приказва празни приказки, и го доказа за пореден път ...няма смисъл да мисли и да преспива, защото, когато трябваше да си впрегне сивото вещество, той и тези около него спяха". Освен това в статията имало отделна секция, наименована "А. П.". В нея се съдържали следните публикации: "реши, че с интриги, сплетничене  и  подмазване  се  стига  далеч",  "...никой  в  клуба  не  приема  изпълнителния  директор  П  

насериозно...", "...той  направи  всичко възможно да се прави  на палячо", "вече е станал за смях.  Няма  как футболистите му да го приемат сериозно...", "...Много е лесно  да  си  на  върха,  когато  нещата  вървят.  Да, тогава  циркаджиите  се  радват  най-много,  скачат,  търкалят  се,  какво  ли  още  не...",  "Думите  на  П.  ...  са най-долното и грозно подмазвачество в историята на българския футбол." 4. На страница 4 била поместена статия със заглавие "Що за мъж  е  П.!" с  автор  П.  г.  В  статията  се съдържали следните коментари: "Не го знам този треньор, какъв и що е...", "Та да го питам сега, време ли е още за мъже и той мъж ли е, или е мъж само като дойде време за заплата? Щял да преспи, щял да мисли, ама той и цял месец да спи, все тая. Нито може да мисли, нито по футболни въпроси да се изказва, а и нищо от футбол не разбира. Сега да го видя що за мъж е." Поддържа,  че  с  изложеното  в  статиите  ищецът  бил  представен  като  непрофесионалист,  който  не разбира  от  работата  си,  върши  я  небрежно,  като  дори  умишлено  цели  провал  на  футболния  отбор  

Представен бил като човек, който не мисли и не разбира от работата си  и  от футбол, който е неглижирал ангажиментите си, интригантства и не осъществява контрол върху дейността на професионалния футболен клуб "Л.". Твърди, че изнесената информация е невярна, обидна, опозоряваща и  изключително унизителна за  ищеца  в  личен  и  професионален  план,  накърнявала  доброто  му  име  в  обществото  и  авторитета  и репутацията  му  като  професионалист,  причинявала  му  и  продължавала  да  му  причинява  множество негативни  емоции  и  силен  психически  стрес.  Публикациите  уронили  доброто  му  име,  както  и професионален авторитет, престижа и репутацията му не само сред личните му и професионални познати, но и пред множество читатели на изданието. Публикациите причинявали  и  продължавали  да причиняват на  ищеца  множество  негативни  преживявания,  като  го  подлагат  на  интензивен  емоционален  стрес  

Изпитвал силно  неудобство  и  срам  във  връзка  с  даване  на  обяснения  за  приписваното  му незаконно  и неморално поведение и оправдания за неистини. Отразили се и крайно негативно и върху професионалния му авторитет, граден от доверителя ми дълги години и с цената на много усилия. Написаното в процесиите статии имаше широк отзвук и  сред професионалния му кръг, както и  сред хората, с които доверителят ми живее  и  контактува.  Неверните  твърдения  оказали  крайно  негативно  влияние  на  репутацията  му  на професионалист,  способен  обективно,  подготвено,  законосъобразно  и  квалифицирано  да  изпълнява професионалните  си  задължения.  Причинили  му  и  силно  притеснение  на  доверителя  ми  относно влиянието  на  публикуваните  твърдения  и  последиците  от  тях  върху  взаимоотношенията  му  със собствениците на футболния отбор, отношенията с колегите  му и  играчите  в  отбора,  както  и  въобще  на начина, по който го възприемали околните. Това го накарало да се затвори в себе си  и  да общува с много ограничен  брой  хора, на които има пълно доверие -  с неговото семейство  и  с  най-тесен  кръг  от  негови приятели. Изпитвал страх, че някой негов близък или  познат е прочел статиите.Моли  ответникът да бъде осъден  да  му заплати  по  5000  лева,  представляваща  обезщетение  за  причинени  неимуществени  вреди, причинени чрез публикуване от ответника на статиите в брой от 23.07.2015 г. - "С новите си дрехи "Л." се оказа чисто гол", "За какво са ти 35 000 евро заплати срещу П. и Л. (ПД)", "Кои са виновни за провала" и "Що за мъж е П.?". Претендира направените по делото разноски  

Ответникът  "7  Д.  С." Е.  в  отговора  на  исковата  молба  поддържа,  че  не  е  пасивно  легитимиран  да отговаря по предявените искове, тъй като не е посочена връзката между лицата, публикували  процесните статии. Поддържа, че публикуваните статии са коментар на С. К. и П. Г., като те не са информативни и не отразяват факти от обективната действителност. Авторът С. К. е изразил отрицателното си мнение, а П. Г  

бил трето лице, на което ответникът не е възлагал работа.Поддържа, че доколкото коментарите са мнения, то те не могат да бъдат клеветнически. Моли предявения иск да бъде отхвърлен. Претендира направените по делото разноски  

Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства и  обсъди  доводите на страните, с оглед разпоредбата на чл. 235, ал. 2 от ГПК, приема за установено от ФАКТИЧЕСКА СТРАНА следното: Не е спорно между страните, че в брой .... от 23.07.2015 г. на вестник "7 Д. С." са публикувани статиите "С новите си дрехи "Л." се оказа чисто гол", "За какво са ти 35 000 евро заплати срещу П. и Л. (ПД)", "Кои са виновни за провала" и "Що за мъж е П.?", в  които се съдържат изявления с посоченото в  исковата молба съдържание. Не е спорно, че издател на вестник "7 Д. С." е ответното дружество  

По делото са събрани гласни доказателства чрез разпита на свидетелите М. Х. П., И. Е. Я., С. П. К. и П  

Ц. г. В показанията си свидетелят С. К. заявява, че работи на трудов договор при ответника като репортер от 2011 г. и е автор на статията: "С новите си дрехи "Л." се оказа чисто гол", както и на статиите "За какво са ти играчи с 35 хил. евро месечна заплата срещу "П." и "Л." и "Кои са виновниците за провала". Установява, че от 2012 г. е ресорен  репортер на вестника  за  "Л.",  като  в  тази  връзка  посещавал  мачове,  тренировки, подготвителни лагери. В тази връзка познавал и А. П. - изпълнителен директор на клуба, който е отговорен за ежедневната работа. През него минавали  всякакви  решения.  През  лятото  на  2015  година,  месец  юни, отборът бил напуснат от 6  основни  футболисти,  а  в  началото  на  лятната  подготовка  нямало  и  треньор  

Старият  треньор  Г.  Д.  бил  с  изтекъл  срок  на  договора,  а  нов  треньор  нямало.  Свидетелят  заявява,  че процесните  статии  били  написани  след  отпадането  на  "Л." от  квалификациите  за  "Шампионска  лига"  - втори предварителен кръг. Отборът загубил поредни мача през лятото, два мача с "М." и между тях един мач с "Л." в А група. Участието на "Л." в Шампионска лига било определено като цел на сезона 2015 -  2016 г  

Свидетелят заявява, че преди тези статии не е имал лошо отношение към г-н  П., но неуспехите на отбора налагали  да  се  пише  критично  като  се  отразява  моментното  състояние  на  клуба,  треньора  и  играчите  

Установява,  че  в  статията  "С  новите  дрехи  "Л." се  оказа  чисто  гол" използвал  перифраза  на  приказката "Новите дрехи на царя" по А.. Изразява мнението си, че директорите на клуба са отговорни за представянето на отбора, като отговорността  на  П.  е  в  това,  че  той  участва  при  одобряване  на  селекцията,  той  прави транферите.  Установява,  че  с  израза  "Съблякоха  К.  Д."  е  имал  предвид,  че  отборът  отпаднал  от Шампионската  лига  и  е  загубил  доста  пари.  Причината,  поради  която  е  използвал  израза:  "двама измамници" била, че през лятото на 2015 година било обяснено, че "Л." тръгва за влизане в  Шампионска лига отново,  както  година  по-рано.  Това  нещо  не  се  случило.  С  оглед  на  скъпата  селекция,  на  добрите футболисти,  които  довели,  очевидно  ръководителите  не  са  си  свършили  работата.  Те  умишлено  или неумишлено били "измамили шефа си" за това, че ще влязат в  Шампионска лига. Свидетелят заявява, че в статията "За какво са ти играчи със заплати 35 хил.евро месечна заплата" е направил констатации на база на наблюденията си във връзка със селекцията и представянето на отбора. В статията "Кои са виновниците за провала"  имал  предвид,  че  П.  казвал  публично,  че  не  разбира  от  футбол  и  не  е  компетентен  по спортно-техническата част. След загубата от "М." ищецът заявил публично, че се извинява на двамата братя Д. Това свидетелят определя като "празни приказки". В третата статия свидетелят отразил, че когато отборът побеждавал през 2013, 2014 г. П. имал "басове при  дадена победа". Бръснал си  главата, скачал с парашут, което  свидетелят  отразил  в  статията  си  и  изразил  мнение,  че  ищецът  се  прави  на  палячо.  Свидетелят установява, че след изготвяне на статиите,  те  минават  през  шеф на  отдела  във  вестник  "7  Д.  С.",  който преценява дали да се публикуват, след което се преценява и от отговорния редактор за деня  

В показанията си  свидетелят  П.  Г.  заявява,  че  като  футболен  специалист  е  давал  много  интервюта  

Преди интервюто, озаглавено "Що за мъж е П.", ищецът преди срещата между "Л." и "М." казал, че е "време за мъже", което означавало  да  се  представят  мъжки.  Свидетелят  заявява,  че  е  използвал  израза,  за  да  даде становището си  за мача, как е  протекъл  и  начинът,  по  който  е  завършил.  В  статията  си  свидетелят  бил изразил мнението си, че П. не е футболен специалист и няма знания да прецени къде е проблемът в играта на отбора  

В показанията си свитетелката М. П. -  сестра на ищеца установява, че след публикуване на статиите брат й бил притеснен, защото се накърнявало неговото достойнство и  неговия имидж. Имал притеснения как ще реагират децата му на написаното, тъй  като били  тийнейджъри. Във  В., от където били  ищецът и свидетелката, имало подхвърляния и обиди по адрес на П.. Свидетелката заявява, че много от приятелите и познатите на брат й били повлияни от написаното във вестника, тъй като той се ползвал с добра репутация и това се отразило зле психически на брат й. Негови познати му се обаждали и му се подигравали.Той даже искал да се откаже от работа си. С  тази  статия било съобщено на цяла България, че той  не си  разбира от работата. Неговото достойнство било силно накърнено  

В показанията си  свидетелят И. Я. -  лекар  на  ФК  "Л." установява,  че  след  излизане  на  статиите  ги коментирал  с  П..  Ищецът  му  споделил  огорчението  си  от  написаното  за  него.  Той  приемал  това изключително тежко. В първите дни  след публикуване на статиите П. не показал, че  преживява  дълбоко нещата,  но  скоро  свидетелят  забелязал  външна  промяна  в  него.  Ищецът  му  споделил,  че  преживява написаното.  Споделил  притеснението  си  от  мнението  на  познатите,  роднините,  близките,  както  и  на служителите на клуба. Преди  бил контактен, лъчезарен, а после изгубил усмивката си. Споделил,  че  има проблеми  със съня, което се отразявало  на  трудоспособността  му.  Необходимо  му било  повече  време  за концентрация и вътрешна мобилизация, за да извършва обичайните си ангажименти. Свидетелят забелязал промяна в  начина на хранене на ищеца, които довели  до стомашни  проблеми, заради  които  започнал  да приема медикаменти  

При така установената фактическа обстановка съдът приема от ПРАВНА СТРАНА следното: Съгласно разпоредбата на чл. 49 от Закона за задълженията и  договорите този, който е възложил на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по повод изпълнението на тази работа. Отговорността по този законов текст е различна от договорната и деликтната отговорност, тъй като тя  изисква  чуждо  противоправно  и  виновно  поведение,  с  което  са  причинени  имуществени  и неимуществени вреди на пострадалия. В този смисъл тя е гаранционно-обезпечителна. Юридическото лице отговарят не за своя вина - действие или бездействие, а заради вината - действието или  бездействието на свои работници или служители, респ. изпълнители, на които са възложили работа. В конкретния случай, не е спорно между страните, а и се установява от събраните по делото доказателства, че процесните статии са изготвени и отпечатани по възлагане от ответника. В този смисъл, неоснователно се явява възражението на ответника,  че  не  е  пасивно  легитимиран  да  отговаря  по  предявения  иск  за  обезщетяване  на  вреди, причинени от използвани в публикуваните статии изрази  

Следователно  основателността  на  предявените  искове  е  поставена  в  зависимост  от  това  да  се установи, че използването на процесните изрази в публикации представлява противоправно деяние, което е довело да накърняване на защитен от закона правен интерес или субективно право или е засегнал честта и достойнството на ищеца. Използваните от авторите на статиите изрази могат да бъдат противоправни, ако накърняват правата и  доброто  име  на  ищеца,  доколкото  честта  и  достойнството  на  личността  е  правно значима  ценност,  която  е  защитена  от  законоустановения  ред  като  субективно  право  от  категорията  на абсолютните  права  (чл.  32  от  Конституцията  на  Република  България).  Следователно  казването  или извършването  на  нещо  унизително  за  честта  и  достойнството  на  другиго  в  негово  присъствие  е противоправно деяние - обида (чл. 146, ал.1 от НК). Противоправно деяние е и разгласяването на позорно обстоятелство и приписването на престъпление - клевета (чл. 147, ал.1 от НК). С тези деяния се накърнява правото на чест и  достойнство на лицето и  положителната обществена оценка за личността му, неговата самооценка  

Унизителният характер на използваните от авторите на публикуваните от ответното дружество статии изрази, посочени в исковата молба, следва да се преценява с оглед общоприетите морални норми, като не следва да се установява дали казаното отговаря на действителността и дали дадената оценка е основателна  

Използваните от авторите изрази в процесните статии, предмет на предявения иск отразяват субективната им преценка в  относно представянето на ФК  "Л.", която е огласена чрез публикуване в  печатно издание  

Доколкото субективната оценка не представлява факт, който да подлежи на доказване, то тя не може да бъде преценявана дали е правилна или неправилна. В този смисъл в предмета на доказване по делото може да се установява  съществуването  или  несъществуването  на  разгласено  от  ответника  обстоятелство,  но  не  и неговата оценка и  интерпретация на факти. В този  смисъл, не е налице  противоправно  деяние,  за  което ответникът като възложител на статиите да носи отговорност  

Отговорността  на  възложителя  на  статиите  може  да  бъде  ангажирана  само,  ако  изявленията, обективирани в статиите, представляват обида. При анализ на съдържанието на изявленията, публикувани от ответника не съдържат обидни квалификации, доколкото съставляват критична оценка за поведението и професионалните  качества  на  ищеца.  Действително  изразите  "появиха  се  едни  измамници",  "направи всичко възможно да се прави на палячо" и др. извадени от контекста на статиите създават впечатление за насочена към А. П. обида. От целия текст на статията "С новите си дрехи Л. се оказа чисто гол" и  "Кои  са виновниците за провала" следва изводът, че изразът "появиха се едни измамници" не е насочен  конкретно към личността на А. П., а дадената оценка за дейността му е пресъздадена чрез препратки към приказката на Х.Кр. А. "Новите дрехи на царя", а изразът "направи всичко възможно да се прави на палячо" представлява критична оценка за поведението на ищеца  

Използваните  изрази  не  осъществяват  и  признаците  на  клеветнически  твърдения,  доколкото последните по правило представляват разгласяването за другиго на конкретни  обстоятелства, определени факти, които са позорни - неприемливи от гледна точка на общоприетите морални норми и предизвикващи еднозначна негативна оценка на обществото. Позорно обстоятелство е конкретен  неистински  факт, който или  дава  конкретна  информация  за  определени  негативни  прояви  на  личността  или  са  илюстрация  за определени  негативни  последици  от  поведението  му.  Правно  значение  на  приписаните  неистински обстоятелства има обаче, ако те са обективно позорни. Използваните в статиите изрази обаче, не може да се приеме,  че  изнасят  информация  за  действия  на  ищеца,  които  са  неморални,  недостойни  или  да предизвикват еднозначна отрицателна оценка на обществото. Без значение е дали ищецът се е почувствал засегнат.  Чувствата  са  неговото  субективно  преживяване,  което  не  може  да  ангажира  отговорността  на ответника  

Предвид на изложеното, предявеният иск се явява неоснователен и следва да бъде отхвърлен изцяло  

Съгласно чл. 78, ал. 3 от ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените по делото разноски в размер на 1330 лева - платено адвокатско възнаграждение  

Воден от горното, Софийски районен съд, 29 състав Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ предявения от А. Х. П., ЕГН-[ЕГН], [населено място], [улица], вх. ет. ап. против "7 Д.С." Е., ЕИК- със седалище и адрес на управление [населено място], [жк], [улица], ет. .... иск с правно основание чл  

49 във връзка с чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за заплащане на сумата от 5000 (пет хиляди) лева, представляваща обезщетениеза неимуществени  вреди, причинени  от  изразите: "във  футболния  клуб "Л." "...се явиха двама измамници", "А. П...изненадващо обаче вместо да каже, че нещата не са добре и куцат, че селекция е нужна, но незнайно защо не се прави, и че отборът не играе нищо, той си замълча" "М. Т. и А  

П. съблякоха К. Д.. Тези двамата решиха, че могат да си направят от "Л." собствено АД." "Единият ще лъже и ще се упражнява на гърба на футболния клуб, а другият просто ще го пази и няма да го пипа", "...подиграха се с К. Д.", "...направиха го за смях", използвани в статия със заглавие "С новите си дрехи  "Л." се оказа чисто гол", публикувана в брой ... на вестник "...." от 23.07.2015 г. като неоснователен  

ОТХВЪРЛЯ предявения от А. Х. П., ЕГН-[ЕГН], [населено място], [улица], вх. ет., ап. против "7 Д. С." Е., ЕИК-.........., със седалище и  адрес  на  управление  [населено  място],  [жк],  [улица],  ет.  ...  иск  с  правно основание чл. 49 във връзка с чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за заплащане на сумата от 5000 (пет хиляди) лева, представляваща обезщетениеза неимуществени  вреди,  причинени  от  изразите: "...тези, които бяха поставени да управляват от К. Д., направиха всичко възможно да се провалят...", използвани  в статия със заглавие "За какво са ти играчи с 35 000 евро месечна заплата срещу "П." и "Л." (ПД), публикувана в брой ... на вестник "...." от 23.07.2015 г. като неоснователен  

ОТХВЪРЛЯ предявения от А. Х. П., ЕГН-[ЕГН], [населено място], [улица], вх., ет., ап. против "7 Д. С." Е.,  ЕИК-..........  със  седалище  и  адрес  на  управление  [населено  място],  [жк],  [улица],  ет.  ...иск  с  правно основание чл. 49 във връзка с чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за заплащане на сумата от 5000 (пет хиляди) лева, представляваща обезщетениеза неимуществени вреди, причинени от изразите: "Излезе П., чиято основна функция е да приказва празни приказки, и го доказа за пореден път ...няма смисъл да мисли и да преспива, защото, когато трябваше да си впрегне сивото вещество, той и тези около него спяха", "реши, че с интриги, сплетничене и подмазване се стига далеч", "...никой в клуба не приема изпълнителния директор П. насериозно...", "...той направи всичко възможно да се прави на палячо", "вече е станал за смях. Няма как футболистите му да го приемат сериозно...", "...Много е лесно  да  си  на  върха,  когато  нещата  вървят.  Да, тогава  циркаджиите  се  радват  най-много,  скачат,  търкалят  се,  какво  ли  още  не...",  "Думите  на  П.  ...  са най-долното и грозно подмазвачество в историята на българския футбол.", използвани в статия със заглавие "Кои  са  виновниците  за  провала",  публикувана  в  брой  ...  на  вестник  "......"  от  23.07.2015  г.  като неоснователен  

ОТХВЪРЛЯ предявения от А. Х. П., ЕГН-[ЕГН], [населено място], [улица], вх., ет. ап. против "7 Д. С." Е.,  ЕИК-.......,  със  седалище  и  адрес  на  управление  [населено  място],  [жк],  [улица],  ет.  ..иск  с  правно основание чл. 49 във връзка с чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за заплащане на сумата от 5000 (пет  хиляди)  лева,  представляваща  обезщетениеза  неимуществени  вреди,  причинени  от  изразите: "Не  го знам този треньор, какъв и що е...", "Та да го питам сега, време ли е още за мъже и той мъж ли е, или е мъж само като дойде време за заплата? Щял да преспи, щял да мисли, ама той и цял месец да спи, все тая. Нито може да мисли, нито по футболни въпроси да се изказва, а и нищо от футбол не разбира. Сега да го видя що за мъж е.", използвани в статия със заглавие "Що за мъж е П.!", публикувана в  брой  .... на вестник "...." от 23.07.2015 г. като неоснователен  

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал. 3 от ГПК А. Х. П., ЕГН-[ЕГН], [населено място], [улица], вх., ет. ап  

да заплати на "7 Д. С." Е., ЕИК............, със седалище и адрес на управление [населено място], [жк], [улица], ет. сумата от 1330 (хиляда триста и тридесет) лева, представляващи направени по делото разноски  

Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването на препис от него на страните пред Софийски градски съд  

РАЙОНЕН СЪДИЯ: 

Няма коментари:

Публикуване на коментар