вторник, 7 септември 2010 г.

Нотариално връчване в чужбина

Нотариално връчване на книжа в чужбина и някоя практически аспекти във връзка с Продължение на Възможни сценарии за прекратяване на участието в ООД
1. Връчването на нотариална покана в чужбина е уредено в Гражданския процесуалния кодекс (ГПК, чл. 611, ал.2), но нотариусите с които говорих ми казаха, че не го правят и едва ли не никой не го е правил. Те по принцип не бяха чували за подобно нещо. След разговор с Бюро „Делегации и съдебни поръчки” в Районния съд, които са компетентния орган по въпросното връчване също ми потвърдиха, че до сега такова нещо не е ставало, но ако има желание ще го направят.
2. По принцип от нотариуса не се изискват нито специални познания, нито повече работа, а само да пусне молба до Районния съд, така че може да се говори с вашата нотариуска по този въпрос.
3. Най-вероятната причина да не се прибягва до въпросната процедура, освен непознаването на закона, е че отнема доста време – минимум един месец, а и струва пари. В Регламента на Европейската комисия по този въпрос е упоменато, че се заплащат такси, само ако другата страна ги иска, но никой не ми каза дали Дания събира подобни и колко. Така че въпросът с цената е отворен.
4. Говорих с колеги и според тяхната практика те изпращали препоръчано писмо с обратна разписка, така че не виждам защо Търговския регистър и евентуално един съд биха преценили това уведомление като недостатъчно. Нищо не пречи да се пусне и една покана в неофициалния раздел на Държавен вестник. Вие може да му пуснете и факс и електронно писмо, които също са приравнени на писмени съобщения (чл 3 от Закона за Закон за електронния документ и електронния подпис) и могат да удостоверят дата и съдържание. Вярно с по-марка степен на сигурност, но ако направите тройно усилие, а и му се обадите по тел, мисля че стига. Освен това е необходимо да докажете, че сте спазили обичайната практика по изпращане на съобщения, което вие и ще направите.
5. Възможно е да се направи и следното, ако вашата нотариуска желае да ви съдейства:
  • a. Представяте на нотариуса частен документ (поканата) за удостоверяване на съдържанието и датата (чл. 589 ГПК).
  • b. Нотариуса съставя протокол (констативен протокол по чл 593 ГПК), че същата е била запечатана в плик и предаден по куриер, които идва на място и записва адреса на получателя. По принцип това няма същата доказателствена сила като на нотариалната покана, но според мен дава доста сериозни аргументи във ваша полза, които много трудно получателят може да обори.
  • c. Може да се състави подобен протокол и за изпращането на факса, като тя идва във вашия офис и удостоверява, че на определена дата, определено лице е изпратило приложения текст на следния факс и се прилага копие от факсимилето.
  • d. Подобен протокол може да се състави и за електронно писмо. Още повече, че има подобна практика при връчването на нотариални покани в България, като се прилага копие от изходящия майл (основанието: чл. 42, ал. 4). Преди работих с една жена нотариус, която така ги връчваше в София, след като не можеше да ги открие.
6. В Устава ви пише, че уведомлението за напускане следва да бъде отправено до останалите съдружници. Чл. 125 от ТЗ не изисква подобно, но Уставът може да налага ограничения. Просто ще трябва да се направите на приятно разсеяни. Друг вариант не виждам. Така или иначе, ако другият съдружник присъства и подпише протокола от ОС, може да се счете, че той е приел вашето напускане без възражение.
7. Относно Управителя: не знам съдържанието на договора за управление и как е уредено неговото прекратяване. Но Търговският закон позволява Управителят да поиска да бъде освободен и ако това не стане в месечен срок да го поиска сам от Търговския регистър (чл. 141, ал 5 ТЗ). Така че е хубаво на общото събрание да освободите от отговорност управителя и дори ако другият съдружник присъства да му предложите да си назначи друг. В проекта за решение може да пише освобождаване от отговорност към съответната дата.
8. Не забравяй, че ОС трябва да се проведе в края на месеца. Имаш и седем дни за поканата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар